Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse „Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord” eelnõule

2. september 2022

Justiitsministeeriumile

02.09.2022 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile arvamuse Vabariigi Valitsuse määruse „Ennetusnõukogu koosseis, juhtimine ja töökord” eelnõule.

Kokkuvõte arvamusest

Lastekaitse Liit, eelnevalt nii lastekaitse nõukogu kui ka uimastiennetuse valitsuskomisjoni liikmena, tutvus septembris 2021 kavandatava komisjoni ülesannetega ja andis kirjas Justiitsministeeriumile nõusoleku osaleda edaspidi ennetuse valitsuskomisjonis elik ennetusnõukogus, järjekindlalt rõhutades, et uues komisjonis ei lahustuks lastekaitse nõukogu ülesanded. Olles esitanud Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõule (1-8-2/22/19) jääb Lastekaitse Liit viidatud arvamuses väljendatud seisukohtade juurde.

Lastekaitse Liit ennetusnõukogu liikmena kooskõlastab esitatud Vabariigi Valitsuse määruse koos esitatud täiendatavate rakendusaktidega, tehes arvamuses ettepanekud ennetusnõukogu töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks.