Koolirahu linn 2022/2023 õppeaastal on Paide

14. veebruar 2022


Lastekaitse Liit ühes partneritega valis seitsme kandidaadi vahel välja uue tuleva õppeaasta koolirahu linna, milleks sai Paide.

Veebruari alguses kutsus Lastekaitse Liit kohalikke omavalitsusi kandideerima aasta Koolirahu linna või valla tiitlile, et juba 1. septembril kuulutada üheskoos välja üle-eestiline koolirahu. 7. veebruariks oli kandideerimisavaldust täitnud seitse omavalitsust.

Žürii, kuhu kuulusid koolirahu partnerite esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist, Eesti Õpilasesinduste Liidust, MTÜst NÜ TORE, Integratsiooni Sihtasutusest, SA Kiusamisvaba Koolist, Vaikuseminutitest ning esmakordselt ka Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud, olid väga raske valiku ees, sest kõik omavalitsused, olid väärt kanda Koolirahu linna või valla tiitlit.

Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala sõnul peaks koolirahu olema mõtteviis ja ellusuhtumine, mida hoitakse südames kogu õppeaasta vältel. “Koolirahu, nagu ka sisemine rahu, algab meist endist: igast lapsest ja täiskasvanust, perest aga ka kogukonnast. Seda ei saa lihtsalt anda, vaid see tekib koostegemise rõõmust ja teineteise mõistmisest. Koolirahu algab südamest ja seda toredam on, et sel aastal tähistame me seda Eestimaa südames, Paides,” ütles Ojala.

Rõõmuteate 2022/2023 õppeaasta Koolirahu linna tiitlist andis Paide linnale edasi Koolirahu Siil, kes helistas abilinnapea Piret Moorale ja avaldas soovi tulla külla. “Meile on kõik siilid väga oodatud,” oli Moora esimene reaktsioon. Kui Siil teemat täpsustas, kõlas abilinnapea suust “Hurraaa!” ning tõdemus, et rõõmusõnum tegi Paide linna päeva ilusamaks!

“Meil on Koolirahu tiitli saamise üle ääretult hea meel, kuna see teema on meile kogukonnana hästi oluline, mis puudutab laste turvalisust, heaolu ja õpikeskkonda. Lisaks sobib tiitel südamelinnana tuntud Paidele väga hästi,” ütles Paide abilinnapea Piret Moora, “Kui Eestimaa südames on rahu, kiirgub see rahu ka mujale Eestimaa otsadesse. Eesti on täpselt nii tugev, kui tugev on tema vereringe ja tervis nii hea, kui hästi töötab tema süda.”

Koolirahu partnerid tänavad kõiki omavalitsusi, kes kandideerisid 2022/2023 õppeaasta Koolirahu linna tiitlile ning tunnustavad nende pingutusi, et iga nende linna või valla koolipere liige tunneks end koolikogukonna olulise liikmena.

Üle-eestilist koolirahu on kuulutatud välja juba enam kui 20 aastast, alates 1999, eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Et ühtegi päeva ei eksiks kiusu ja vägivalda, vaid kooliseinte vahel valitseksid sallimine, üksteisest hoolimine, austus ja toetav meeleolu.

Varasemalt on koolirahu kuulutatud välja järgnevates Eestimaa paikades: Tallinnas, Tartus, Põltsamaal, Viljandis, Valgas, Narvas, Pärnus, Põlvas, Rakveres, Elvas, Jõgeval, Sillamäel, Kuressaares, Türil, Hiiumaal, Võrus ning 2021/2022 õppeaastal Keilas.