Tänavune üle-eestiline koolirahu kuulutatakse välja Toila vallas

31. august 2023

Homme, 1. septembril kuulutatakse välja üle-eestiline koolirahu Toila vallas. Toilale kui tänavusele koolirahu vallale annab teatepulga üle Paide linn, mis oli koolirahu linnaks möödunud õppeaastal. Toilas, Oru pargi lossiplatsil toimuval avatseremoonial tervitab Toila valla koolirahvast haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning peale avatseremooniat toimub meeleolukas ja erinevate tegevustega perepäev, kus esineb Getter Jaani.  Kesksel kohal on koolirahu lepingu sõlmimine, mille allkirjastavad kõik koolirahu liikumise partnerid ja Toila valla koolide esindajad.

Toila vallavanema Eve Easti sõnul kannab Toila vald rõõmu, uhkuse ja vastutustundega koolirahu sõnumit ja neile usaldatud tiitlit uuel õppeaastal. Vallavanem ja Toila valla noortekogu soovivad, et iga laps nende vallas tunneb end turvaliselt ja nende koolikeskkond on sõbralik ning toetav nii õpilastele, õpetajatele, vanematele kui ka kogukonnale. “Oleme eesmärgiks seadnud luua looduskaunites kohtades maksimaalselt kaasaegse hariduse väärtusi kujundavad ning kogukonda kaasavad hariduskeskused” jagab oma plaane Toila vallavanem ning lisab, et “Iga laps ja noor on väärtus ja särav pärl meie keskel!”

Üle-eestilist koolirahu on kuulutatud välja alates 1999. aastast eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Vara­semalt on koolirahu kuulutatud välja Tallinnas, Tartus, Põltsamaal, Viljandis, Valgas, Narvas, Pärnus, Põlvas, Rakveres, Elvas, Jõgeval, Sillamäel, Kuressaares, Türil, Hiiumaal, Võrus, Keilas ning Paides.

Koolirahu – see on kokkulepe, mille eesmärgiks on, et kool on kogu koolipere jaoks koht, kus kõik tunnevad end füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt turvaliselt iga päev terve kooliaasta jooksul.

Koolirahu eestvedaja on alates 2008. aastast Lastekaitse Liit, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele. Koolirahu koostööpartnerid on haridus- ja teadusministeerium, Eesti Õpilas­esinduste Liit, MTÜ NÜ TORE, Integratsiooni Siht­asutus, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Vaikuseminutid.

Lastekaitse Liit ühes oma partneritega valib igal aastal kandideerinud kohalikest omavalitsustest ühe Eesti linna või valla, mis kannab kogu aasta vältel koolirahu tiitlit.

Koolirahu koduleht, kus kõik koolid üle Eesti saavad registreerida koolirahu sõlmimise oma koolis: koolirahu.lastekaitseliit.ee