Lapse õiguste saadikud täiendasid oma teadmisi lapse õigustest

3. märts 2023

Möödunud nädalavahetusel kogunesid Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud Õiguskantsleri Kantseleis, et süvendada oma teadmisi laste õiguste teemadel ning panna ühtlasi kokku laste sõnumid ÜRO Lapse Õiguste Komiteele. Laste raporti koostamise tööprotsess jätkub eraldi märtsikuus. Kahel päeval juhendasid lapse õiguste saadikute tegevust Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna nõunik Andra Reinomägi ja vanemnõunik Margit Sarv.

Lapse õiguste saadikute võrgustikuga, mille peamine eesmärk on laste ja noorte hääle võimendamine, liitus hiljuti kaks uut lapse õiguste saadikut. Äsja noorte võrgustikuga  liitunud Marta Kont leiab, et sai ta tegusa nädalavahetuse jooksul palju uusi teadmisi esmalt just laste õiguste kohta ning parema pildi, mis lapse õigused üleüldse on. Lisaks sai noor saadik hea ülevaate, millised on Eesti laste arvamused erinevatest teemadest. „Kogu omandatud informatsioon oli väga vajalik, kuna kust mujalt saame paremat teavet Eesti laste olukorra kohta kui neilt endalt,“ leiab Marta.

On oluline, et iga lapse õiguste saadik, kelleks on alla 18-aastane laps või noor ja kes esindab iseenda ja teiste enda piirkonna alaealiste arvamust, teab millised ÜRO lapse õiguste konventsioonis kirja pandud õigused igale lapsele kuuluvad ning kuhu laps abi saamiseks saab pöörduda. „Noorte teadlikkuse tõstmine laste heaolu teemadel ning teadmiste süvendamine lapse õigustest ja kohustustest, on kindlasti meie võrgustiku üks peamine alustala,“ sõnab Lastekaitse Liidu koostöö koordinaator Eliise Tiidussalu.

Laste raport ÜRO Lapse Õiguste Komiteele on laste endi kokku pandud ülevaade sellest, kuidas Eesti lastel läheb ning mis neile muret ja rõõmu valmistab. Ülevaatesse on koondatud laste mõtted sellest, kuidas on nende õigused kaitstud ning mis võiks laste elus teisiti olla. See on esimene kord, kui Eesti lapsed ise oma sõnumid ÜRO Lapse Õiguste Komiteele edastavad. Laste raporti koostamist korraldavad Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud ehk lapsed ise. Neile on selle juures abiks Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna nõunikud ning Lastekaitse Liidu töötajad.

Vaata täpsemalt: