MEEDIAKAJASTUSED | Lastekaitse liit on lastetoetuste eelnõu suhtes kriitiline: mõjuanalüüsi pole, ebavõrdsus suureneks

30. mai 2022

Valitsust lõhki ajada ähvardavat eelnõud arvustanud ühenduse sõnul on eelnõu pandud kokku kiirustades. Rõhutatakse teaduspõhise lähenemise vajadust.

Riigikogus on täna esimesel lugemisel eelnõu, millega soovitakse tõsta lastetoetus 60 eurolt 100 euroni esimese kahe lapse puhul, ent kolme või enama lapse puhul kokku 700 euroni. Seitsme lapsega pere saaks juba 900 eurot toetust. Vähemalt kolme lapsega pere toetust hakataks seejuures indekseerima ehk igal aastal automaatselt suurendama.

Lastekaitse liit leiab, et lasterikaste perede lastele suurema toetuse määramine ühe lapse kohta võib suurendada ebavõrdsust. Viidatakse ÜRO lapse õiguste konventsioonile, mille kohaselt on laste õigused hoolimata erinevustest ühesugused. “Kõigil lastel on õigus võrdsele kohtlemisele. Seega ei ole õige eelistada ühte gruppi teisele,” seisab liidu poolt riigikogule saadetud arvamuses, milles märgitakse, et praeguse, 60-eurose lastetoetuse tõusu 100 euroni toetatakse.

Kriitiline ollakse ka indekseerimise plaani suhtes: “Kui eelnõu koostajate soov on tõesti ühiskonnas võrdsust suurendada, siis jääb selgusetuks, miks soovitakse indekseerida ainult lasterikka pere toetust, aga mitte lapsetoetust?”

Samal teemal avaldatud artiklid: