Lastekaitse Liit kuulutas välja arvutite soetamise hanke

15. jaanuar 2021

 

14. jaanuaril avalikustati Riigihangete keskkonnas Lastekaitse Liidu hange vähekindlustatud õpilastele õppetööks vajalike arvutite soetamiseks. Minimaalne kogus, mille hinnapakkumisi ettevõtetelt oodatakse, on 20 arvutit. Lisaks tehnilistele kriteeriumitele ja aastasele garantiile on peamisteks faktoriteks arvutite hind ja tarne kiirus. Hankel osalevate pakkumiste tähtajaks on 28.01.2021 kell 16:00. Abivajajate kaardistamine toimus Lastekaitse Liidu ja kohalike omavalitsuste koostöös.  

Tegemist on Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtotstarbelise toetusega, mille abil soetada Eestimaa koolidesse arvuteid, mida õpilastele välja laenutada. Detsembri alguses toetas ministeerium Lastekaitse Liitu 100 000 euroga, mille abil katta novembri seisuga kaardistatud abivajadus. Kuna omavalitsustelt tulnud tagasiside reaalsete abivajajate arvu kohta oli kordades suurem, eraldas Haridus- ja Teadusministeerium täiendava toetuse summas 300 000 eurot.

„Lastekaitse Liit on koostöös kodanikualgatusega “Igale koolilapsele arvuti” teinud väga head tööd, tuues koolide kaudu meie õpilasteni distantsõppe jaoks arvutid. Detsembrikuu jooksul selgus, et abivajajaid peresid on arvatust rohkem, mistõttu peame praeguses erakordses olukorras taaskord jõud ühendama, et tagada kõigile õppuritele õppetööks vajalikud vahendid,“ sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab.

“Jätkuvalt kasvav abivajadus on osaliselt seotud asjaoluga, et praeguses erilises olukorras, kui üle veebi peetavate koolitundide osakaal on järjest suurenenud, on paljude perede majanduslik olukord halvenenud,” kirjeldas Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala. Teise nüansina toob ta välja, et ühtlasi on aru saadud, et tegemist pole ajutise nähtusega, mis on pannud abi küsima ka need, kes kevadel paar kuud kuidagi muudmoodi läbi ajasid.

“Lastekaitse Liidu eesmärk on ettevõtetega koostöös aidata selle toetuse abil võimalikult paljusid,” ütles Ireen Kangro, kes Lastekaitse Liidu poolt arvutite projekti koordineerib.  Ühtlasi paneb Ireen kõigile ettevõtetele südamele, et kui kellelgi on kontorisse jäänud tolmu koguma töökorras kuid mitte vajalik sülearvuti, võtke palun kindlasti Lastekaitse Liiduga ühendust: “Abivajajate perede hulk on suurem, kui me läbi sihtotstarbelise toetuse katta suudame, nii et koostöös ettevõtetega töötame edasi ka annetustel põhineva heategevusliku poolega.


Hanke info: Projekti “Igale koolilapsele arvuti” raames arvutite soetamine

Täiendavad küsimused heategu@lastekaitseliit.ee 


Varasemalt samal teemal: