„Hea nõu lastega peredele“ raames toimus esimese poolaasta jooksul 55 nõustamist

29. juuni 2020

Tänavu täitus kümme aastat, mil Lastekaitse Liit on koostöös Eesti Advokatuuriga pakkunud tasuta juriidilist nõustamist perekonnaõigust puudutavates küsimustes. Ajavahemikul 15.01.-17.06.2020 toimus “Hea nõu lastega peredele” projekti raames kokku 55 nõustamist. Venekeelseid nõustatavaid oli 24 (statistiliselt on venekeelsete klientide arv oluliselt tõusnud, eelnevalt ca 1/3). Nõustamised toimusid Lastekaitse Liidu büroos üle nädala kolmapäeviti ja ühel korral Hiiumaa Lastekaitse Ühingu vahendusel Skype´i teel.

COVID-19 tingitud eriolukorrast lähtuvalt muutsime nõustamise paindlikult telefoninõustamiseks alates 25.03. Telefoninõustamisi toimus kokku 33 kliendiga. Nõustamine jätkub augustis 2020.

Joonistus: Marko Pikkat

Teemad, millega käesoleval perioodil nõustamisele registreeruti:

 • Hooldusõigus;
 • elatis (täitmine, elatisabi taotlemine, vähendamine; suurendamine; maksja pankrotis);
 • otsustusõigus (lapse elukoht);
 • varalised küsimused (sh ühised laenud, ühise elamispinnaga seonduv);
 • piiriülesed juhtumid, sh elatis, suhtluskord;
 • eestkoste;
 • lapse õigused suhetes vanematega;
 • vanem vanglas;
 • lapse õigused oma raha kasutada (KOV eestkostja);
 • isaduse tuvastamine;
 • lapse õigus mitte oma vanemaga kohtuda;
 • suhtluskord eriolukorras;
 • vägivald lapse vastu (naaber);
 • hoolduspereks saamine.

Anonüümne küsitlus

Anonüümne tagasiside küsitlus viidi õigusabi saajate hulgas pisteliselt läbi Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18 Tallinn) ajavahemikul (15.01-11.03.). Vastanuid 20. Vastajad täitsid tagasiside ankeedid vahetult pärast nõustamist (ankeedid olid saadaval nii eesti kui ka vene keeles).

Tasuta nõustamise kohta saadi infot valdavalt internetist (20-st vastajast 10) või KOV lastekaitse spetsialistilt (7). Lastekaitsetöötajalt oli saanud infot nõustamise kohta ca 30% klientidest, mis on statistiliselt suurem osakaal kui eelneval aastatel.
Kliendid jäid pakutud teenusega rahule ning hindasid teenuse kvaliteeti kõrgelt. Ühtlasi vastasid kõik 20 vastajat, et said juhiseid enda probleemi lahendamiseks.

Siin mõned näited vastustest:

 • Kõik on kõrgel tasemel.
 • Sain vastused kõikidele küsimustele, mis mind huvitasid.
 • Väga informatiivne. Tänan!
 • Jätkake nagu siiani, „väga positiivne“! Aitäh 😊
 • Edu perede ja laste aitamisel.
 • Rohkem kaasusi, rohkem näiteid.
 • Jätkake sellise heategevusliku juriidilise nõustamisega.
 • Vajalik teenus, millega jätkata.


HEA TEADA

Nõustamine jätkub augusti keskel, sõltuvalt kokkulepetest advokaatidega. Seniks suuname inimesi pöörduma sõltuvalt murest kas www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi, Lasteabi www.lasteabi.ee või kohaliku lastekaitsetöötaja poole. Juriidilistel teemadel soovitame vaadata ka www.juristaitab.ee, kus olemas KKK ka pereõiguse alastel teemadel nii eesti kui vene keeles.

Kellel soov end uueks hooajaks ootejärjekorda panna, saab seda teha kirjutades liit@lastekaitseliit.ee või helistades E-R kell 9-17 telefonil 631 1128.

Lisainfo: www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele

Samal teemal:  Lastekaitse Liit ja Advokatuur tähistavad täna kümnendat koostööaastat
Intervjuu Vikerraadios: Katrin Orav ja Helika Saar. Tasuta õigusabi vanematele laste küsimuses


Helika Saar
Lapse õiguste programmi koordinaator