Tähistame üheskoos tänast kiusamisvastast päeva

4. mai 2020

Esmaspäeval, 4. mail tähistatakse paljudes riikides üle kogu maailma kiusamisvastast päeva, mille raames kutsub Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“ pöörama tähelepanu kiusamise ennetamise olulisusele mitte ainult haridusasutustes*, vaid ühiskonnas laiemalt. 

MTÜ Lastekaitse Liit kutsub kõiki lapsi ja täiskasvanuid tähistama rahvusvahelist kiusamisvastast päeva, kuna kiusamine võib toimuda mitte ainult haridusasutuses, aga ka kodus ja tööl. Ei saa lõpetada kiusamist haridusasutuses, kui see jätkub kodus ja vastupidi. Ei saa lõpetada kiusamist tööl, kui see jätkub kodus. Kiusamine on nakkav ja passiivsest pealtvaatajast võib kasvada kiusaja, aga kiusaja võib olla omakorda ohver kodus.

Pilt. Marko Pikkat

Kõik sai alguse ühest roosast särgist

Aastal 2012 kuulutas Ühendatud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) välja rahvusvahelise kiusamisvastase päeva. Selle päeva tähistamine sai alguse aastal 2007, kui ühte Kanada õpilast kiusati esimesel koolipäeval roosa särgi kandmise pärast. Sellele järgnes laiem avalik tähelepanu ja roosade särkide jagamine.

Üleskutse eestvedajad on MTÜ Lastekaitse Liidu “Kiusamisest vabaks!” programmi koordinaatorid Aleksandra Munts-Avajõe ja Saskia Tärk. “Antud kampaania eesmärk on kiusamisvaba inimese portree levitamine. Soovime üleskutse abil jagada inimestele sisulist teadmist. Selle kampaania 10 MINA sõnumit aitavad vaadata endasse ja mõista, mida tähendab kiusamisest vaba olemine,” kirjutavad koordinaatorid.

Liituge üleskutsega, kui…

…kannate “Kiusamisest vabaks!” väärtusi ja olete nõus, et kõik algab MINUST:

  • Mina arvan, et kiusamine ei ole inimese arengu loomulik ega vajalik osa
  • Mina tean, et kiusamisel on pikaajalised negatiivsed tagajärjed nii kiusaja, ohvri kui passiivsete pealtvaatajate jaoks
  • Mina pooldan, et kiusamisele ei ole mingit õigustust
  • Mina suhtun teistesse sallivalt ja austavalt, hoolin ning vajadusel julgen kaitsta
  • Mina julgen öelda, et kiusamine ei ole mitte kunagi lubatud
  • Mina ütlen „Stop!“ või „Lõpeta!“ kui keegi alustab kiusamist minu või teiste suhtes
  • Mina räägin kiusamisest, kuna see ei ole kaebamine, vaid iseenda ja teiste inimeste õiguste eest seismine
  • Mina käitun internetis nagu päris elus
  • Mina oman positiivset minapilti
  • Mina olen eeskujuks käitumismustrite kujundamisel

Üleskutsega liitumiseks levita ülevaltoodud kümmet MINA-sõnumit vastavalt oma sotsiaalsele rollile, ole Sa poliitik, ajakirjanik, arst, õpetaja, youtuber, muusik vm.

„Näeme probleemi selles, et inimestel ei ole õiget teadmist kiusamisest, seega ei saa me ennetada seda, millest ei olda teadlikud. Nt osa vanemaid ikka arvab, et kiusamine on loomulik osa inimese elust, osa õpetajataid ei pööra tähelepanu sellele, et tegeleda on vaja kiusamise passiivsete pealtvaatajatega ehk kogu klassiga, mitte üksnes ohvriga või kiusajaga, osa inimesi õigustavad kiusamist justkui kiusatav oleks ise süüdi jne“, kirjutavad koordinaatorid.

Temaatilised tunnikavad

Programmi “Kiusamisest vabaks!” koordinaatorid on pühendanud ka maikuu tunnikavad rahvusvahelisele kiusamisvastase päevale. Temaatilised tunnikavad on suunatud õpetajatele ja õpilastele, aga ka vanemate toetamiseks ning on  kättesaadavad EESTI ja VENE keeles ka distantsõppe ajal. 

 


* Eestis tegeletakse aktiivselt kiusamise ennetamisega ja sekkumisega haridusasutustes. 2017. aastal loodi Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel Kiusamisvaba haridustee koalitsioon, milles seadsid endale kiusamise ennetamise ning sekkumise eesmärke MTÜ Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“, SA Kiusamisvaba kool programmiga KiVa, Tervise Arengu Instituut käitumisoskuste mänguga VEPA, Tartu Ülikooli Eetikakeskus väätuskasvatusprogrammiga, Eesti Õpilasesinduste Liit projektiga „Salliv kool“, Noorteühing TORE mentorlusprogrammiga, SA Archimedes programmiga „Hooliv klass“, MTÜ Vaikuseminutid tähelepanu ja meelerahu harjutustega. 

 

Sama loo venekeelne versioon:
Международный день борьбы с буллингом отмечаем 4 мая