Riik peab tõhustama järelvalvet asenduskodudes elavate laste õiguste üle!

6. märts 2013

Viimaste päevade uudised asenduskodudes elavate laste õiguste rikkumise osas viitavad taaskord selgelt asjaolule, et vananeva elanikkonnaga Eestis, kus väärtustatakse laste sünnitamist, tuleb rohkem tähelepanu pöörata sellele, kuidas lapsed üles kasvavadja ühiskonnaliikmetena toime tulevad.MTÜ Lastekaitse Liit ootab huviga riigi ja omavalitsuste järgmisi samme seoses värskete Õiguskantsleri tähelepanekutega, tagamaks laste turvaline ja täisväärtuslik areng asenduskodudes.

Oskus hoolitseda mitte üksnes oma laste eest, vaid panna tähele ka naabri-, hoovi-, ja asenduskodulapsi, näitab ühiskonna küpsust ja jätkusuutlikkust. Mida väiksem on riik, seda suurem on vastutus iga hooleta jäetud lapse ning pere ees ja seda valusamalt mõjuvad tagasilöögid riigile tervikuna. Siiski laste käsitlemisel „investeeringuna tulevikku” ei tohi me unustada õnneliku lapsepõlve käsitlust, kuna nii laste kui ka ühiskonna jaoks on olevik sama oluline kui tulevik. Paraku kogemused ja uuringud räägivad selgelt, et just piisava vanemliku hoolitsuseta laste aitamisel ja ühiskonda kaasamisel on Eestil veel arenguruumi.

Orvuks või vanemliku hoolitsuseta jäänud laste eest on kantud hoolt läbi aegade, igas ühiskonnas üksjagu omamoodi, kuid ühesuguse üldeesmärgiga: luua lastele selline kasvukeskkond, kus nad saaksid sirguda täiskasvanuikka ning alustada iseseisvat elu ühiskonnas ja kultuuris väärikaks peetaval kombel. Füüsiline keskkond on väga tähtis, kuid peremajade ehitamine ei ole lapsesõbralikkuse tagamisel alati garantiiks. Oluline on ka, kas toredas peremajas iga lapse vajadused ja huvid on tähele pandud ja tagatud. Seega on senisest enam vaja pöörata tähelepanu laste õiguste ja huvide tagamisele asenduskodudes. Kuigi asenduskodu ei suuda asendada lapsele pärisperekonda, saab riigi ja omavalitsuste toel need muuta võimalikult mugavaks, ohutuks ja arendavaks kasvukeskkonnaks.