November lapse õiguste kuu

10. oktoober 2011

 

Pressiteade: November-Lapse õiguste kuu!

Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks. Eesti Vabariik tähistab sel aastal oma taasiseseisvumise ning samas ka ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga ühinemise 20-ndat aastapäeva.

Eelnevaga seoses tähistab MTÜ Lastekaitse Liit novembrit kui LAPSE ÕIGUSTE KUUD, mille raames toimuvad järgmised tegevused:

1) Essee- ja fotokonkurss. Konkursi üldeesmärk on laste ja noorte seas lapse õiguste alase teadlikkuse suurendamine nende kaasamise ning osalemise kaudu. Täpsemat infot konkursi kohta leiad siit: http://www.lastekaitseliit.ee/mis-teoksil/essee-ja-fotokonkurss/

2) Konverents “Kuidas elad, Eestimaa laps?” 17.11.2011 Rahvusraamatukogus kell 10.00- 16.30.  Konverentsi eesmärk on teadvustada lapse kasvukeskkonna loomisel ning hoidmisel 20 aasta jooksul toimunud muutusi ning sellega seotud lastekaitsetöötajate  ja sidusvaldkondade esindajate (lasteaia, algkooli ja üldhariduskooli õpetajad, perearstid, noorsoopolitseinikud jt) tööalaseid uusi väljakutseid. Täpsemat infot leiad siit: http://konverents.lastekaitseliit.ee/node/24 

3) 101 last Toompeale, 18.11.2011. Ürituse eesmärk on noorte osaluse toetamine riiklikus otsustusprotsessis. Täpsemat informatsiooni ürituse kohta: http://www.lastekaitseliit.ee/noortekogu/101-last-toompeale/

4) Lapse õiguste kuu raames on võimalik tellida järgmisi koolitusi: http://konverents.lastekaitseliit.ee/node/30

5) Ajakiri “Märka Last” sügisnumbris, mis ilmub novembris, leiavad kasulikku ja harivat lugemist nii spetsialistid kui ka lapsevanemad:

  • 1) Mahukas plokk artikleid pühendatud laste seksuaaltervisele ja seksuaalharidusele– käsitletakse probleeme, juhtumeid ning räägitakse abinõudest.
  • 2) Jätkub rubriik, kus psühholoog Tiiu Meres kirjutab karistamisest ja selle mõjudest lastele.
  • 3) Näite varal selgub, mis on identiteedivargus ja kuidas toime tulla juhul kui lapse või noorega  võtab MNS-ni vahendusel kahtlaste kavatsustega võõras.
  •  4) Kuidas ja kuhu teatada abivajavast lapsest? Missuguseid takistusi inimesed tunnetavad ning kas need on õigustatud?
  • 5) Lastekaitsetöötaja kirjutab oma tööst ja sellest kuidas tagada töös konfidentsiaalsust
  • 6) Advokaat annab nõu  lähenemiskeelu asjus lähisuhtevägivalla korral: kuidas ja missugustel juhtudel on seda võimalik taotleda.

 Vaata ka: http://www.facebook.com/pages/Ajakiri-Märka-Last