Kampaania RÄÄGI MINUGA

19. oktoober 2023

Kas sina said lapsepõlves vitsa?

Paljud tänased täiskasvanud on lapsepõlves saanud tutistada, laksu, võib-olla isegi vitsa või rihma. Põlvneme ajastutest, mil füüsilisel karistusel või hirmul põhinevad kasvatusmeetodid olid laialt levinud. Tavatsetakse arvata, et füüsiline karistus on tänaseks möödanik, paraku näitab aga statistika muud.

Praxise 2018. aasta uuringust selgus, et iga kolmas lapsevanem Eestis ähvardab oma last füüsilise karistamisega ning iga viies vanem on kasutanud füüsilist vägivalda. Kõige hilisemad uuringud, nagu 2021. aastal Sotsiaalkindlustusameti ja Norstati läbiviidud uuring, kinnitavad samasuguseid tulemusi, tuues välja, et iga neljas täiskasvanu peab lapse füüsilist karistamist paratamatuks.

Meid õega saadeti endile ise vitsa tooma. Mäletan siiani seda metsateed ning punaseid valusaid triipe jalgadel. Mäletan, kuidas õde vitsahoopide all valust karjus.

/Merike/

Hirmuga kasvamine laastab

Vägivalla mõju lastele on palju sügavam ja pikaajalisem, kui me tihti arvame. Lapse üks peamisi emotsionaalseid vajadusi on turvatunne, mille tagab hooliv kasvukeskkond ja usalduslik suhe oma elu lähimate täiskasvanutega.

Vägivaldsed kasvatusmeetodid – näiteks lapse löömine või löömisega ähvardamine, karjumine, kärkimine või alandamine – röövivad lapselt turvatunde. Kui laps kasvab karistamishirmus, mureneb samm-sammult tema enesekindlus ja -austus ning kahaneb usaldus täiskasvanute vastu.

Mind narriti ja mõnitati koduse olukorra tõttu ka koolis. Olin väga ebakindel, allasurutud, uskusin, et mu elu ei ole midagi väärt. 15-aastasena katsetasin enesetappu, õnneks jäin elama, aga nende aastate mõjust hakkan taastuma alles nüüd, keskealisena

/Toomas/

Muster kandub edasi

Lapsed õpivad eeskuju kaudu ning nähes vanemaid konflikte lahendamas jõupositsioonilt ja hirmutades, on suur tõenäosus, et see kandub edasi laste endi käitumisse. Harjumus lahendada arusaamatusi ning suhelda teisega jõupositsioonilt on muster, mida saab kaasa võtta mänguväljakule, kooli ja hiljem ka täiskasvanuellu.

Ka uuringud näitavad, et füüsilist karistamist kogenud lapsed puutuvad enam kokku koolivägivallaga, rikuvad tõenäolisemalt seadust või satuvad sõltuvusse alkoholist või mõnuainetest. Hirmul ja karistusel põhinevat kasvatust saab seostada Eesti inimeste vaimse tervise probleemide, ulatusliku lähisuhtevägivalla ja koolikiusamisega.

Seetõttu on oluline, et me ei jääks ükskõikseks ka selle vägivalla suhtes, mis meid ennast otseselt ei puuduta. Iga laps väärib turvalist lapsepõlve ja selle eest seistes loome me turvalisemat ühiskonda meile kõigile – nii täna kui ka tulevikus.

Lastekaitse liidu aastakonverents 2023

Otseülekande salvestus

Artiklid ja meediakajastused

Tasakaalu võti on täiskasvanul

Last ümbritsevad täiskasvanud, nii lapsevanemad kui ka õpetajad, on uuringute alusel väga suures stressis ja läbipõlenud.

Näiteks selgus Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli koostöös valminud uuringust, et iga viies täiskasvanu on ärevushäire riskis, iga neljas täiskasvanu depressiooniriskis. Õpetajatest on kogenud läbipõlemist lausa 92% ja pidevalt kurnatud 23%.

See tähendab, et lapsed on nii kodus kui koolis ümbritsetud täiskasvanutega, kes kogevad ise raskusi ja tegutsevad sageli oma toimetuleku piiril. Katsumustest koormatud täiskasvanuil pole pahatihti aega ega energiat lapse jaoks vajalikul määral olemas olla ning selle tagajärjed on lastele rasked. Praxise 2018. aasta uuringust on näha, et iga kolmas laps tunneb end üksikuna ja iga neljas laps tunneb, et tal pole oma murest kellelegi rääkida.

Selleks, et olla lapsele toeks ja eeskujuks, on täiskasvanul hädavajalik esmalt oma vaimse tervise eest hoolitseda ning omandada praktilisi võtteid intensiivsete emotsioonide ja konfliktsete olukordadega toimetulekuks.

Samuti on hädavajalik õpetada neidsamu võtteid lapsele. Ning kõige olulisem: lapsevanemal tuleb võtta regulaarselt aega, et oma lapsega päriselt ühendust luua, ta ära kuulata ning talle asju rahulikult lahti rääkida.

Kui tunded keevad üle

Räägi lapsega ja kuula ta ära.

Vahel võib tunduda, et laps jonnib, on kiuslik või teeb meelega pahandust, kuid tegelikult ei pruugi ta osata või suuta sel hetkel paremini oma emotsioonidega toime tulla. Nii enda kui lapse tunnete ülekeemist aitab ennetada lapse empaatiline kuulamine, et mõista, kas tal on päeva jooksul olnud keerulisi tundeid või kogemusi, mis teda rusuvad, võib-olla on keegi teda solvanud või ta on väsinud või näljane. Laps ei pruugi vajada selgemaid piire ja korralekutsumist, vaid hoopis abi ning toetust. Kui lapsel on raske kokkuleppest kinnipidamisega, näita esiteks üles huvi tema tunnte ja kogemuste vastu. Küsi tema päevasündmuste ja suhete kohta. Pea lapsega suheldes meeles, et ka mitteverbaalne suhtlemine on väga tähtis. Pane telefon kõrvale, eemaldu segajatest, vaata oma lapsele rääkides silma ja pööra tähelepanu oma hääletoonile, näoilmetele ja žestidele.

Võta rahunemispaus.

Pingelisele olukorrale aitab leevendust tuua väike paus, mille jooksul saad võtta teadlikult aja maha, et su keha ja meel saaks rahuneda. Emotsionaalselt keerulises olukorras võib olla abi enne automaatset reaktsiooni vaikselt kümneni lugemisest või ruumis paar sammu eemale astumisest.  Jälgi oma kehas olevaid tundeid: märka, kus asub kehas vihatunne, älgi pinget oma kõhus või pitsitust kurgus. Suuna oma mõtted ja hingamine nendele piirkondadele, sest kehaaistingutele tähelepanu pööramine aitab ülekeenud tunnetel hajuda. Kui viha, ärritus või ärevus pisut järele annab, suudad toetada last tema keeruliste emotsioonidega, isegi kui probleemi põhjust ei ole võimalik kohe lahendada.

Rahunemisvõtteid saab teadlikult õppida. Häid näiteid leiab Tarkvanem.ee ja Vaikuseminutid.ee veebilehelt.

Hoolitse oma vajaduste eest.

Hea suhe lapsega algab vanema heast suhtest iseendaga. Kurnatud, pinges ja ärev lapsevanem ei jaksa oma lapse eest hoolitseda sel määral, mis aitaks kaasa lapse arengule. Kui vanema „tass on tühi“, siis on ka süütenöör lühem ja võib juhtuda, et iga väiksemgi lapse jonn viib plahvatuseni.

  • Püüa piisavalt magada
  • Püüa hoida töö, pereaja ja iseenda aja vahel head tasakaalu
  • Tee sporti või jaluta
  • Leia aega tähendusrikasteks lähisuheteks
  • Kui oled kurnatud, palu võimalusel abi

Häid soovitusi leiad veebilehelt Tarkvanem.ee

Hoolitse oma vaimse tervise eest.

Vaimse tervise raskused on väga levinud. On leitud, et psüühikahäired, näiteks depressiooni või ärevushäiret, esineb elu jooksul umbes 40% inimestest. Vaimse tervise raskused on sageli ravitavad ja peaaegu alati on võimalik sümptomeid leevendada. Kui tunned, et su vaimne tervis vajab turgutust, pöördu vaimse tervise õe, psühholoogi või psühhiaatri juurde. Võid alustada perearstist.

Häid soovitusi leiad veebilehelt Peaasi.ee

Kampaaniaga kutsume kõiki lapsevanemaid üles jätma need iganenud ja lapsi kahjustavad kasvatuspõhimõtted lõplikult selja taha. On aeg.

Täiskasvanute vastu kasutatavat vägivalda mõistab ühiskond teravalt hukka, laste füüsilist karistamist, karistusega ähvardamist või hirmutamist peavad paljud täiskasvanud paratamatuks aga siiamaani.

Laste füüsiline karistamine ja hirmuga kasvatamine on vägivald, mis loob vägivaldset ühiskonda.

Kas teadsid, et lapse alavääristamine, hirmutamine ja füüsiline karistamine on vägivald ja alates 2016. aastast seadusega keelatud?

Selle oluliseks põhjuseks on vägivalla sügav ja pikaajaline mõju lastele.

Kas sina tead, mis on laste väärkohtlemine? Kas tunneksid väärkohtlemise ära?

Seadusega on keelatud lapse hooletusse jätmine, lapse vaimne, emotsionaalne, kehaline ja seksuaalne väärkohtlemine, lapse alavääristamine, hirmutamine ja kehaline karistamine, samuti lapse karistamine mis tahes muul viisil, mis ohustab tema vaimset, emotsionaalset või füüsilist tervist. /Lastekaitseseadus § 24/

Kampaania 2023 "Räägi minuga"

Lastekaitse Liit tänab kampaaniale näo ja hääle andnud lapsi, nende toetavaid peresid ja kampaaniale õla alla pannud ettevõtteid.