Loovkonkurss „Õigus olla mina ise“

2. oktoober 2019

Lastekaitse Liit kutsub lapse õiguste kuu tähistamiseks 4-18-aastaseid lapsi ja noori osalema loovkonkursil. Laekunud tööde hulgast valib komisjon parimad plakatid, mida esitletakse 20. novembril liidu aastakonverentsil ja mis leiavad 2020 oma koha ka linnaruumis.

Konkurss toimub ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva tähistava Lastekaitse Liidu aastakonverentsi raames. Plakateid ootame 10. novembriks 2019.

Mõtteid plakati loomiseks

“Õigus olla mina ise” annab just sinule võimaluse väljendada enda mõtteid ja ideid selle kohta, milline võiks olla ümbritsev keskkond, et Sina saaksid olla täpselt selline, nagu Sa soovid.

Kus Sul on hea kasvada, milliste sõpradega Sa soovid suhelda, milline Sa tahad välja näha, milliste tegevustega Sa soovid tegeleda?

Nõuded plakatile


 • vabalt valitud tehnika (tasapinnaline)
 • portrait formaadis 
 • suurus vähemalt A3

Võta oma idee kokku ja pane plakatile lihtne, lühike, lööv sõnum. 

Konkursi tingimused

 • Plakat peab olema saadetud digitaalselt e-mailile: konkurss@lastekaitseliit.ee
 • NB! Palume alles hoida ka tööde originaalid, kuna võitjaks osutunud plakatitest on vaja teha suures formaadis prindifail  
 • Konkursil saavad osaleda lapsed ja noored vanuses 4-18 aastat (kaasa arvatud);
 • Töid hinnatakse viies vanuserühmas: lasteaialapsed, 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass
 • Esitatud töö juurde tuleb lisada autori ees- ja perekonnanimi, vanus, klass/lasteaia rühm, lasteaed/kool ning kontaktandmed (telefon, e-posti aadress) ja töö pealkiri;
 • Konkursile töö saatmisega kinnitab osaleja, et tema on antud töö autor;
 • MTÜ Lastekaitse Liit ei võta vastutust esitatud tööde autorluse ja teiste andmete õigsuse eest;
 • Üks osaleja saab esitada ühe töö, ühistöid võetakse vastu ainult lasteaia vanuseastmes;
 • Oma osalemisega annab konkursist osavõtja Lastekaitse Liidule õiguse konkursile esitatud töid kasutada ka edaspidi kasutada (seda muidugi koos viitega autorile)
 • Konkursile võib esitada ainult töid, mis ei ole eelnevalt auhinnatud või äramärgitud teistel konkurssidel;

Konkursi töid märksõnaga  „Loovkonkurss 2019“ ootame 10. novembriks 2019.  Auhinnad antakse üle 20. novembril 2019 MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverentsil  või saadetakse postiga.

Parimad tööd saavad 2020 aastal JCDecaux toetusel kuvatud ka linnaruumis.


Lisainformatsioon:
konkurss@lastekaitseliit.ee , telefonil: 631 1128 , www.lastekaitseliit.ee