Abiks ankeedi täitmisel

Alates 2020.  aastast toimub stipendiumi taotlemine Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedi kaudu.

  • Lisadokumendid saada PDF või DOC formaadis. Koolitõendid ja akadeemilised õiendid teisenda PDF formaati.
  • Aadressireal märgi ära oma täpne postiaadress, millele saab vajadusel saata kirjalikke teateid.
  • Punktis 2 märgi allfondi nimeks Lastekaitse Liidu Fond.
  • Punktis 3 näita ära asutused või fondid, kellelt oled täiendavalt saanud raha antud projekti finantseerimiseks. Kui ei ole, jäta see väli tühjaks.
  • Punktis 4 näita ära asutused või fondid, kellele oled täiendavalt esitanud taotluse antud projekti finantseerimiseks. Kui ei ole, jäta see väli tühjaks.
  • Õpingutoetuse puhul lisa taotlusele tõend, mis tõendab sinu õppimist vastavas õppeasutuses.

Kuna ankeedi lahtrid, mis vaja elektrooniliselt täita, on samad, mis varasematel aastatel tekstifailis, saate soovi korral vaadata täidetud ankeedi NÄIDIST.

Lisainfo: Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile


TEADMISEKS! 

  • Igal taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus.
  • Eelmisel aastal stipendiumi saanud isik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
  • Eesti Rahvuskultuuri Fondi poolt varem eraldatud stipendiumide ja toetuste aruandlus peab olema esitatud enne uue toetuse taotlemist.
  • Lastekaitse Liidu stipendiumi jagamise tulemused avaldatakse Eesti Rahvuskultuuri Fondi ja Lastekaitse Liidu kodulehekülgedel ning ajakirjanduses. Toetuse saajale saadetakse vastav kirjalik teade.

Toetuse saajaga sõlmib Eesti Rahvuskultuuri Fond lepingu, millega stipendiumi saaja kohustub seda kasutama vastavalt taotluses esitatud eesmärkidele. Eesti Rahvuskultuuri Fondile jääb õigus toetuse osaliseks või täielikuks tagasinõudmiseks, kui selgub selle mittesihipärane kasutamine.

 

Lisainfo:
Tel. 6311 128
e-post: liit@lastekaitseliit.ee
MTÜ Lastekaitse Liit