Tänavune lastekaitsetöötajate suvekool tõi kokku üle 140 spetsialisti

25. august 2023

Sel nädalal toimus Remnikul, Ida-Virumaal kahepäevane lastekaitsetöötajate suvekool, mis tõi kokku enam kui 140 lastekaitsetööga seotud spetsialisti üle Eesti. Tegemist oli järjekorras neljanda „Samal poolel – lapse poolel“ suvekooliga, mille eesmärk oli arendada mitteformaalse õppe kaudu lastekaitsetöötajate teadmisi ja oskusi, toetada sellega lastekaitsetöö paremat toimimist ning väärtustada spetsialiste nende vastutusrikkas ametis.

Lastekaitsetöötaja igapäevatöö on kohalikus omavalitsuses laste ja perede asjatundlik abistamine. „Seejuures on lapse tõhus aitamine ja toetamine tihedalt seotud lastekaitsetöötaja enda heaoluga“, rõhutas Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala. Mitmetest uuringutest on selgunud, et lastekaitsetöötajate läbipõlemist soodustavad ülekoormatus, tööülesannete hägusad piirid, emotsionaalne kurnatus, negatiivne meediakuvand, ületunnitöö, puudulikud tugiteenused, kirjatöö rohkus, madal töötasu ning vähene valdkondade ülene koostöö. „Me disainime uut maailma ühiselt,“ rääkis suvekooli tervituskõnes sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Selleks on Sotsiaalministeerium ette võtnud sotsiaal- ja tervisevaldkonna sisulise integratsiooni. „Seni oleme rääkinud suuresti koostööst, püüdnud seda ka praktiseerida, aga kui koostööd ei toeta õigusruum, kasvõi see, kellele me võime milliseid andmeid edastada või kust ise informatsiooni otsida ja kätte saada, on keeruline sisulist integratsiooni teha,“ täpsustas Riisalo.

Suvekoolis keskenduti spetsialistide sisemise heaolu toetamisele ja käsitleti mitmekülgselt igapäevatöö olulisi küsimusi: lapse võõrandamine vanemast ja vaimne tervis, laste heaolu reform ja laste heaolu veelgi tõhusam kaitsmine, laste kaitsmine (seksuaalse) väärkohtlemise eest internetis, väärkohtlemine spordis, kriisikommunikatsioon ja meediaga suhtlemise oskus. „Lastekaitsetöö on seotud niivõrd paljude valdkondadega ning oluline on pidev õppimine, teadmiste ja kogemuste omandamine kui ka eneseanalüüsi ja iseendasse vaatamise oskus,“ jagas Lastekaitse Liidu koostöö koordinaator ja suvekooli peakorraldaja Eliise Tiidussalu. „Loodetavasti tuletas suvekool igale spetsialistile meelde tema tööst tulenevaid kohustusi ja seejuures olulisust jääda viisakaks, professionaalseks ning sirgeseljaliseks ka olukordades, kus näiteks ajakirjanik püüab kasutada erinevaid võtteid info kättesaamiseks, mida spetsialist ei saa mitte mingil juhul kommenteerida, ei kaamera ees, ega taga,“ täpsustab Tiidussalu.

Kahepäevases suvekoolis toimusid nii üldloengud kui ka töötoad väiksemates rühmades. Lastekaitsetöötajad said üheskoos ülevaate nii laste heaolu reformi ettepanekutest, lapse võõrandamise tuvastamisest kui ka väljakutsetest ajakirjanikuga suhtlemisel. Erialaseid töötube juhatasid valdkonna eksperdid, kelle hulgas olid näiteks koolitaja ja kliiniline gestaltpsühhoterapeut Kaire Talviste, psühhoanalüütik ja psühhoterapeut Helen Tartes-Babkina, laste ja perede osakonna nõunik Maarja Kärson ning projektijuht Helen Alton. Ajakirjaniku vaatenurka avas lastekaitsetöötajatele ajakirjanik ja saatejuht Katrin Lust. Ootamatustega paremini toimetulemiseks jagas soovitusi koolitaja ja arengutoetaja Kristjan Otsmann. Lasteabi töökeskkonda ja -protsessi tutvustasid lasteabi teenuse juht Kai Hallik ning Lasteabi nõunik Marilin Küünarpuu. Spordis esineva väärkohtlemise ennetustööle keskendusid Sotsiaalkindlustusameti ennetustalitluse nõunik Karen-Pauliin Konks ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse sporditurvalisuse koordinaator Ilona Kivisik. Veebikeskkonnas laste väärkohtlemise teemadel jagasid teadmisi Ida prefektuuri ennetusteenuse koordinaator Kristi Hindreus ja Jõhvi politseijaoskonna veebipolitseinik Darja Park. Kahe päeva jooksul oli spetsialistidel võimalik osaleda samuti tasakaalu toetavates tegevustes ja töötubades, mida juhendasid tervisetreener ja koolitaja Anne Tipner-Torn ning hingamistöö juhendaja Raimond Feil.

Suvekooli korraldas MTÜ Lastekaitse Liit üheskoos Sotsiaalkindlustusametiga Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks!“ raames.

Laste heaolu eest seisjaid toetasid Eesti suurim ja vanim jäätisetootja Premia, Eesti looduskosmeetika bränd Tilk! ja kirjastus SEIK.