Loovkonkurss „Minu unistuse pere“

10. november 2021

Lastekaitse Liit kutsub lapse õiguste kuu tähistamiseks 4-18-aastaseid lapsi ja noori osalema loovkonkursil. Laekunud tööde hulgast valivad liidu meeskond ning koostööpartnerid oma ettevõtetele 2021. aasta jõulukaardid. Tunnustatud tööde autorid avaldatakse 10. detsembril Lastekaitse Liidu kodulehel.

Loovkonkursiga tähistame ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva Eestis ning juhime tähelepanu artiklitele 5, mis sätestab, et igal lapsel on õigus kasvada perekonnas, täpselt sellises, kus on temal hea ja turvaline kasvada ning mis arvestab tema õiguste ja kohustustega. Peresid on väga erinevaid.

Kaarte ootame 25. novembriks 2021.

Mõtteid kaardi loomiseks

„Minu unistuse pere“ annab just sinule võimaluse väljendada enda mõtteid ja ideid selle kohta, milline võiks olla sinu pere, et Sina saaksid olla täpselt selline, nagu Sa soovid.

Millises peres on Sul hea kasvada? Kellega koos soovid tähistada jõule? Kes Sinu unistuste perre kuuluvad? Kas ka loomad-linnud? Kas Sinu jaoks on olemas veel keegi oluline inimene, kes Sinu unistuste perre kuulub? Milliseid tegevusi te oma unistuste perega koos teete?

Nõuded kaardile

 • vabalt valitud tehnika (tasapinnaline)
 • vabalt valitud formaadis (landscape või portrait)
 • suurus minimaalselt A4 (297x210mm)

Unista joonistades suurelt ning kirjuta kaardile soovi korral lihtne, lühike ja lööv sõnum. 

Konkursi tingimused

 • Kaardi võid joonistada või meisterdada kõikvõimalikke vahendeid kasutades, kuid kaardi lõpptulemus tuleb üles laadida konkursi keskkonda digitaalselt 25.novembriks;
 • Üleslaetava töö failinimi peab sisaldama töö pealkirja ja autori nime (näiteks minuunistustepere_MariMaasikas.jpg);
 • NB! Palume alles hoida ka tööde originaalid, kuna võitjaks osutunud kaartidest on vaja teha suures formaadis printfailid;
 • Konkursil saavad osaleda lapsed ja noored vanuses 4-18 aastat (kaasa arvatud);
 • Töid hinnatakse viies vanuserühmas.
 • Lae töö üles vastava vanuserühma kausta nimele klikates:
 • Esitatava töö kirjeldusse tuleb kindlasti lisada:
  • töö pealkiri
  • autori ees- ja perekonnanimi
  • autori vanus
  • kool/lasteaed
  • klass/lasteaia rühm
  • kontakt – telefoni number
 • Konkursile töö saatmisega kinnitab osaleja, et tema on antud töö autor;
 • MTÜ Lastekaitse Liit ei võta vastutust esitatud tööde autorluse ja teiste andmete õigsuse eest;
 • Üks osaleja saab esitada ühe töö, ühistöid võetakse vastu ainult lasteaia vanuseastmes;
 • Oma osalemisega annab konkursist osavõtja Lastekaitse Liidule õiguse konkursile esitatud töid kasutada ka edaspidi kasutada (seda muidugi koos viitega autorile);
 • Konkursile võib esitada ainult töid, mis ei ole eelnevalt auhinnatud või äramärgitud teistel konkurssidel
 • Konkursi jaoks üles laetud töö ilmub kodulehele koos faili nimega;
 • Üleslaetava töö failinimi peab sisaldama töö pealkirja ja autori nime (näiteks minuunistustepere_MariMaasikas.jpg)

MTÜ Lastekaitse Liit ja koostööpartnerid, kes valivad loovkonkursile laekunud tööde hulgast oma asutuse jõulukaardi, tunnustavad töö autoreid auhindadega. Igas vanuserühmas tunnustuse pälvinud tööd avaldatakse Liidu kodulehel 10. detsembril 2021. Tööde autoritele/haridusasutusele edastatakse auhinnad postiga.

Lisainformatsioon:
liit[ät]lastekaitseliit.ee, telefonil: 631 1128

Loovkonkurss toimub Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks“ raames.

Päisefoto: Freepik

 • Palume tööd üles laadida õigetesse kaustadesse, vanusegruppide põhjal!
 • Kindlasti palume täita ka kirjelduse lahter!
 • Üleslaetava töö failinimi peab sisaldama töö pealkirja ja autori nime (näiteks minuunistustepere_MariMaasikas.jpg)
 • Tingimustele mittevastav töö ei kvalifitseeru (Näiteks failinimi – 1636637422820508xxxxxxx.jpg)