Mai 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

2. juuni 2020

✎ “Tibusammul, kiire hoota,
igaüks võib maailma muuta.”
– Sirely

LASTEKAITSE LIIDU ÜLDKOGU

30. mai Lastekaitse Liidu üldkogu toimus tänavu veebis. Osalesid liikmesorganisatsioonide esindajad, vanematekogu ja noortekogu liikmed, toetajaliikmed ning büroo töötajad.

“Lapsed on suurepärased muutuste esindajad. Palun lubage meil teiega koos meid puudutavates küsimustes lahendusi otsida ja tegutseda,” kõlas ka üldkogul osalenud Lastekaitse Liidu noortekogu poolne üleskutse.

Esitasime 3 arvamust

 • Riigikogu kultuurikomisjonile – Arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõule 155 SE
 • Kolme valitsuskomisjoni korralduskomiteele – Arvamus valdkonnaülese ennetuse põhimõtete kinnitamise kohta
 • Siseministeeriumile/rahvastikuministrile – Arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

Hea teada

Projekt “Targalt internetis”
www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • Koostöös HITSA-ga toimus õpilasvõistluse “Valed internetis” arendamine ja sisu koostamine. Võistlus saab toimuma perioodil september – oktoober 2020. Rohkem infot osalemiseks: Septembris stardib õpilasvõistlus “Valede jaht”.
 • Meie Vihjeliini meeskond osaales 19.-21.mail INHOPE-i koolitusseminaril, mis toimus veebis. Veebiseminaril osales 44 vihjeliini üle maailma, kokku 41 riigist. Veebiseminari peamine fookus oli koostööl ja selle parendamisel, et tulemuslikumalt koostöös internetiteenuste pakkujate ja õiguskaitseasutustega tõkestada laste seksuaalset väärkohtlemist esitleva materjali levikut internetis.  Loe ja vaata lisaks: INHOPE’s online Hotline Training Meeting.
 • Korraldasime õpilastele turvalise internetikasutuse teemalisi veebitunde. Veebitunni nooremale koolieale ja teisi temaatilisi tunnikavasid leiate Targalt internetis tunnikavade lehelt.
 • Vihjeliinile laekus 51 teadet materjalidest, mis rikkusid lapse õigust olla kaitstud seksuaalse väärkohtlemise eest.

“Kiusamisest vabaks!” programm
www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

Maikuus korraldasime kuus veebiformaadis jätkukoolitust, kus osales kokku 137 hariduse valdkonna spetsialisti 45-st lasteaiast üle Eesti.  Vaata jätkukoolitustest tehtud videoklippi.

“Kiusamisest vabaks!” Facebooki postitus

4. mail 2020 kutsus Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“ pöörama tähelepanu kiusamise ennetamise olulisusele mitte ainult haridusasutustes, vaid ühiskonnas laiemalt.  Facebooki postitust kiusamisvastasest päevast ja mina-sõnumitest lugesid üle 62 000 ja jagasid enam kui 345 inimest ja asutust, kelle hulgas olid noortekeskused, lasteaiad ja koolid, õpilasesindused, valdade ja lindade ametnikud, Lasteabi, Politse- ja Piirivalveamet ning teised organisatsioonid. Kiusamisvastase päeva programmi postitusi jagas ka noorte seas tuntud suunamudija Liis Velsker.

Temaatilised lood päeva tähistamiseks avalikustati erinevates kanalites. Nendeks olid näiteks ajakiri „Pealinn“, Järva Teatajas,, Tallinna Haridusameti veebilehel, raadio Elmari saates ja teistes meediakanalites.  Ka maikuu temaatilised tunnikavad koolidele olid pühendatud kiusamisvastase päeva tähistamisele ning on kättesaadavad kasutamiseks nii eesti kui ka vene keeles.


Maikuu ülejäänud olulisemad märksõnad

 • Olime kaaskorraldajaks ning žüriiliikmeks “Lastega ja lastele 2020” tunnustusauhindade konkursil ja osalesime žürii töös.
 • Lastekaitse Liidu noored tegelesid Märka Last platvormi ja sealse Loomepesa ning Instagrami lehe edasiarendamisega.
 • Arvamusfestivali aruteludes osalemine (seda nii täiskasvanute kui laste vaates)
 • Analüüs/ tõlke toimetamine/ lapse õiguste osas ÜRO üldise korralise ülevaatuse variraportisse (UPR) VÕIVIK projekti raames.
 • Videoloeng TLÜ noorsootöö tudengitele teemal lapse õigused ja Lastekaitse Liit
 • Ettevalmistused Hea nõu lastega peredele 10-aastapäeva raames koostöös Eesti Advokatuuriga (02.06.2010)
 • Osalemine Lastekaitse Liidu võrgustikuseminaril (x2), panustused tervise/turvalisuse töögrupis
 • Osalemine Sotsiaalministeeriumi asendushoolduse teemagrupi arutelul, teemaks eriolukorraga toimetulek ja tegevussuunad
 • Osalemine Riigikantselei ligipääsetavuse rakkerühma ligipääsetavuse riikliku korralduse alagrupis
 • Koosolekud SKA ja teiste koostööpartneritga teemal lastekaitsetöötajate suvekool ja seminarid Samal poolel – lapse poolel aastal 2020.
 • Sisend Justiitsministeeriumi poolt esitatava IPSCAN konverentsi taotlusesse.
 • Osalemine Soome Lastekaitse Keskliidu veebiseminaril teemal “Lastekaitse eriolukorras”.

 

~

Imeilusat päikeselist suve kõigile!

 


Varasemate kuude kokkuvõtted:

Jaanuar 2020 – Lastekaitse Liidu tööd, tegemised ja arengud
Veebruar 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?
Märts 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?
Aprill 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

 

Meie tegevuste elluviimist toetavad