Kasulikud materjalid

Eesti keeles

ÜRO Lapse õiguste konventsioon 

Lapse õiguste põhise ja lapsesõbraliku kooli tunnused

Muutuste maailm – 7. klassi inimeseõpetuse õpik. M.Kagadze, K.Kullasepp

Kaasamine otsustustegemise protsessi. PRAXIS, 2004

Kohalike omavalitsuste veebilehed e-kaasamise vahendina 2009

Kodanike ühendused ja kodanike kaasamine Eesti kohalikes omavalitsustes, Siseministeerium

Noorte kaasamine ja osalus. Käsiraamat. ENL

Kaasamise hea tava , EMSL 2012

Kaasamise käsiraamat Ametnikele ja vabaühendustele, EMSL 2009

Kaasamine, EMSL koduleht

Lapse 6iguste ja vanemluse monitooringu kokkuv6te, Õiguskantsleri Kantselei 2012

Kaasava planeerimise juhend

Veeriku piirkonna laste ja noorte kaasamine uue mänguväljaku projekteerimisel

 Uuring “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”

Artikkel

Laste kaasamine kui demokraatia

Demokraatia kui väärtus lasteaias

Sotsiaalne kaasamine

Inglise keeles

Child Friendly Scools Manual – UNICEF

Characteristics of a rights-based, child-friendly school – UNICEF

Every Child´s Right To Be Heard – A Resource Guide on the UN Committee on the Rights of the Child General Comment No.12. Save the Children, UNICEF

General Comment nr 12 (2009) The right of the child to be heard

Governance fit for Children  – To what extent have the general measures of implementation of the UNCRC been realised in five European countries. Save the Children

The article 15 – Introduction to the Resource Kit, CERG

Budget for_Children Analysis – A beginners´guide. Save the Children

General Comment No 5

Nordic Study on Child Rights to Participate 2009-2010, UNICEF

FACT SHEET: The right to participation, UNICEF

Soome keeles

Yhteispohjoismainen tutkimus Lapsen oikeudesta osallistua 2009-2010. UNICEF

Lapsen osallisuuden mahdollistaminen päiväkodin toiminta kulttuurissa, J.H. Leinonen, 2010

Lasten osallisuus – lapsinäkökulmainen toiminta, pääsöksenteko ja tutkimus. L. Karlsson, 2008

Yhteistä kieltä etsimässä. Pienten lasten osallisuuden lisäämisestä vesiprojektissa, 2000

Suojeltu lapsuus? Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä 2011