Tasuta õigusabi

 • Lastekaitse Liidu kuukirjas “Märka last” ilmuvad enamlevinud küsimuste teemal artiklid perekonnaõiguse vallast, autoriteks erinevad spetsialistid – vandeadvokaadid, advokaadid, lastega oma tööd kokku puutuvad spetsialistid. Artikleid saab lugeda eesti keeles ja ka tõlgituna vene keelde. Kliki lingil.
 • Lastekaitse Liidu kodulehel rubriigis “Korduma kippuvad küsimused” leidub soovitusi olukordade kohta, millega meie poole on pöördutud.
 • Lastekaitse Liidus toimub koostöös Eesti Advokatuuriga tasuta nõustamine perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Nõustavad Eesti Advokatuuri liikmed. Nõustamised toimuvad Endla 6-18, Tallinn, kolmapäeviti kell: 15:00- 18:00. Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 11 28. Arvestatud ca 45 minutit inimene, vastuvõtt igal täistunnil (3 – 4 inimest ühel päeval). Projekti raames toimuvad juriidilised nõustamised Skype vahendusel ka Hiiumaal ja Sillamäel. Rohkem infot Hiiumaa nõustamiste kohta leiab siit ja Sillamäe nõustamiste kohta siit.
 • Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub Eestis elavatele inimestele tasuta ja soodustingimustel õigusabi. Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla Statistikaameti poolt avaldatud keskmise brutosissetuleku 1,5-kordsele määrale (s.o alla 2076 euro) Õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning tasuda lepingutasu 5 eurot (v.a alaealised) – leping kehtib terve kalendriaasta. Seejärel saab kasutada tasuta õigusabi teenust süsteemiga 2+3+10, kus esimesed kaks tundi on TASUTA, järgnevad kolm tundi poole hinnaga (20 eurot) ning keerukamate juhtumite puhul saab järgnevad kuni 10 tundi õigusteenust 40 eurose tunnitasuga. Vajalik eelnev registreerumine www.juristaitab.ee või helistades 6 880 400.
 • Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (SA ÕTB) osutab tasuta õigusteenust vähekindlustatud isikutele Tallinnas, Pärnus, Narvas ja Jõhvis ja Valgas.  Vaata lähemalt siit. Vastuvõtt eelregistreerimisega SA Õigusteenuste Büroo telefonil 601 5122. Lisaks osutatakse  koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga tasuta õigusabi erivajadustega inimestele ja nende lähedastele (näiteks omastehooldajatele)  lisaks Tallinnale ka Tartus, Narvas, Jõhvis, Põlvas, Võrus, Valgas, Rakveres, Paides, Viljandis, Pärnus, Jõgeval, Kärdlas, Käinas, Kuressaares ja Raplas.
 • Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroo Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7, I korrus) ja Laagri Kultuurikeskuses (Veskitammi 8, Laagri alevik) annavad tasuta õigusabi Tartu ja Tallinna õigusteaduskondade II ja III kursuse tudengid. Täpsemat infot üliõpilaste õigusnõustamise aegade kohta leiab Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt www.juristideliit.ee või telefonilt 6313 002 ja Eesti Juristide Liidu Facebooki leheküljelt.
 • Tallinna Sotsiaaltöö Keskus pakub tasuta võlanõustamist rahvastikuregistrijärgsetele Tallinna elanikele. Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Võlanõustamine koosneb neljast nõustamisalasest elemendist: finants-juriidilisest, psühhosotsiaalsest, elulis-praktilisest ja pedagoogilis-preventiivsest nõustamisest. Kohtumist saab eelnevalt registreerida kas telefonil  (+372) 666 0886 või e-maili teel volanoustaja@swcenter.ee. Telefoni teel registreerimiseks on liinid avatud tööpäeviti kl 9-16. Võlanõustaja vastuvõtud toimuvad neljas kohas: Tuulemaa 6, Akadeemia 34 ja  Männiku tee 92  (majjapääs on tagatud ka liikumispuudega isikutele) ning Mahtra 44.
  Loe  teenuse kohta lähemalt siit.
 • Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusabibüroo. Üliõpilaste õigusbüroo asub Tartus Näituse tn 20, ruumis 115. Õigusnõu annavad TÜ õigusteaduse bakalaureuseastme viimase aasta üliõpilased ja magistrandid graafiku alusel. NB! Kontrolli büroo avatust!
 • Eesti Advokatuuri advokaatide esindus õigusmenetlustes. Riigi õigusabi seisneb selles, et õigusmenetluses, milles isik osaleb, esindab ja nõustab teda Eesti Advokatuuri poolt määratud advokaat. Täpsem info, kes ja mis tingimustel on õigustatud saama riigi õigusabi, kuidas seda taotleda jne, saab Riigi õigusabi seadusest ja Eesti Advokatuuri kodulehelt
 • Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo avas oma uksed 8. oktoobril 2018 ning on avatud kuni 1. detsembrini 2018.
  Vastuvõtt õigusbüroos toimub kuuel päeval nädalas: esmaspäevast reedeni kell 16-19 ning laupäeval kell 10-13 Tartus Näituse tn 20, kabinetis 115. Õigusnõu on kõigile soovijatele tasuta.
  Õigusalaselt nõustavad abivajajaid Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseastme kolmanda aasta tudengid ning magistriastme tudengid.
  Õigusbüroosse võib pöörduda kõikide õigusalaste küsimustega, vajadusel suunatakse abivajaja edasi.
  Soovijail tuleb end eelnevalt registreerida telefoni teel 737 5299 või e-maili kaudu juuraabi@ut.ee.

– Üksikvanema Heaks MTÜ

– MTÜ Oma Pere lapsendamisteemalistele õigusküsimustele vastamine

– Perekool

– vastused.ee