Meie tegevused

TOOL4GENDER

TOOL4GENDER (Tools to Support Teachers and Educational Institutions in the Prevention of Gender Violence)

Rahvusvahelise projekti TOOL4GENDER eesmärk on tõsta teadlikkust ja harida erinevates valdkondades tegutsevaid spetsialiste (õpetajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, koolituskeskuste personal) soolise vägivalla, selle vormide ja leviku kohta ning seeläbi ennetada soolise vägivalla juhtumeid 8-16-aastaste seas.

Projekt viiakse ellu 2019 september – 2021 september rahvusvahelise projektimeeskonna poolt, mida koordineerib Asociacion Para La Gestion De La Integracion Social (GINSO, Hispaania). Lisaks MTÜ Lastekaitse Liidule on projekti partnerid veel: Sociedad Espanola De Asistencia Sociosanitaria De Valencia (Hispaania), Senior Europa Sociedad Limitada (Hispaania), Save the Children Romania (Rumeenia), Branch Dolj,  Heron Digital Education & Mathisis LTD (Küpros), I.R.E.S. – Istituto Di Ricerche Economiche E Sociali Del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale (Itaalia).

 

Projekti rahastab Euroopa Liit läbi Erasmus+ programmi.

Lisainfo

Annika Silde (projektijuht) annika.silde@lastekaitseliit.ee

Hea nõu lastega peredele

Lastekaitse Liidus toimub koostöös Eesti Advokatuuriga tasuta juriidiline nõustamine perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Nõustavad Eesti Advokatuuri ja vajadusel Notarite Koja liikmed.

Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse Liidu büroos (Endla 6-18, Tallinn) kolmapäeviti kell: 15:00-18:00. Arvestatud ca 45 minutit inimene, vastuvõtt igal täistunnil (3 – 4 inimest ühel päeval).

Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 11 28.

Vaata edasi siit!

Programm “Kiusamisest vabaks!”

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav programm, eesmärgiga luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Vaata lisaks: www.kiusamisestvabaks.ee

Projekt “Targalt internetis”

Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus. Loe edasi www.targaltinternetis.ee

Ajakiri Märka Last

MTÜ Lastekaitse Liit ajakiri tutvustamaks lapse õiguse edendamise alast tegevust Eestis ning andmaks häid näpunäiteid lapsevanematele.

Vaata lisaks: ajakiri.lastekaitseliit.ee

Koolirahu

Koolirahu programmi eesmärgiks on  saavutada üheskoos suurte ja väikestega, noorte ja vanadega turvaline ning sõbralik koolikeskkond. Koolirahu programm toetab kooli enese initsiatiivi koolikeskkonnast tulenevate probleemide lahendamisel, propageerides rõõmsameelset ja turvalist koolikeskkonda, kus kõigil on meeldiv olla.

Vaata lisa: www.koolirahu.eu

Vihjeliin

Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus www.vihjeliin.ee, mille eesmärk on tõkestada laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali levikut internetis.

Noortekogu

MTÜ Lastekaitse Liit juures tegutseb 7.-26.aastaseid noori koondav Noortekogu. Noortekogu loodi 2004. aasta esimesel juunil, mil tähistatakse ka lastekaitsepäeva. Tänaseks on Noortekogu märgitud ära ka MTÜ Lastekaitse Liit põhikirjas, moodustades seega olulise osa MTÜ Lastekaitse Liit töös.

Noortekogu eesmärgiks on kaasata noori neid puudutavatesse küsimustesse, millega MTÜ Lastekaiste Liit kokku puutub. Seeläbi luuakse noortele võimalus avaldada oma arvamust erinevatel teemadel ning viia ellu ka sellega seonduvaid tegevusi. Nii on Noortekogu eestvedamisel toimunud aastaid „101 last Toompeale“ noortefoorum ja „Noorteparlament“, koostöös Lastekaitse Liiduga on ellu viidud mitmeid konverentse ja üritusi, üle-Eestiliselt viiakse ellu erinevaid töötubasid ja koolitusi lapse õiguste ja kaasamise teemadel.

 Täna on Noortekogu peamiselt Tallinna-põhine, ent Noortekoguga koos tegutsevad ka noored Jõhvist, Tartust ja Võrumaalt. Noortekogu töös osalemine ei eelda üheltki noorelt varasemat osalemiskogemust või kuuluvust mõnda organisatsiooni või ühingusse. Noortekoguga ühinejalt oodatakse julgust avaldada oma arvamust ja ideid ning aktiivsust osalemaks kohtumistel, erinevatel üritustel ja töötubades-koolitustel.

Juhul, kui soovid Noortekogust rohkem teada, kirjuta aadressile liit@lastekaitseliit.ee.

Hea lasteraamat

Lastekaitse Liit valib iga aasta märtsikuus uudiskirjanduse hulgast välja häid lasteraamatuid. Raamatuid hindavad lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad inimesed Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Eesti Lugemisühingust ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendusest.

Hea lasteraamat:

  • on kaunilt kujundatud
  • arendab kujutlusvõimet
  • inspireerib
  • äratab uudishimu
  • näitab, kui mitmekülgne on maailm
  • pakub lugemisel huvi ja innustab last edasi lugema
  • ei sea ealisi piiranguid, on huvitav nii lapsele kui vanemale

Koostööpartnerid:

Lastekaitse Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Lugemisühing, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendus, Rahva Raamat.

Vaata häid lasteraamatuid siit!

Lapse hääl

“Lapse hääl” eesmärgiks on edendada teadlikkust lapse õigustest ning seeläbi suurendada laste ja noorte kaasatust neid puudutavatesse küsimustesse.

Vaata lisa: lapsehaal.lastekaitseliit.ee