Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile

4. september 2020

Uue kooliaastaga algas ka kandideerimine tänavusele Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile. Fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal. Tänavu on fookuses lapsed, kes kasutavad enda annet, milles neil on varasemalt silmapaistvaid tulemusi, oma eakaaslaste aitamiseks, julgustamiseks või inspireerimiseks. Stipendiumitena läheb jagamisele 11 000 eurot, taotlemine toimub e-ankeedi kaudu ning kandideerida saab kuni 15. oktoobrini.

“Meie stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste ja noorte annete arendamisele. Tänavu otsustasime olukorda arvestades pöörata eraldi tähelepanu nendele, kelle tegevus on suunatud kaaslaste märkamisele ja koolielu hoolivamaks muutmisele,” kirjeldas Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

Juba aastaid on fondi partneriks ja suurtoetajaks ACE Logistics Estonia, kelle abil läheb käesoleval aastal stipendiumitena jagamisele 11 000 eurot. Ühe suurima kodumaise logistikaettevõttena toetab ACE Logistics Eestis põhiliselt kolme valdkonda: sport, logistikaharidus ja heategevus. Lastekaitse Liiduga koostöös on ettevõte aastaid toetanud laste huvialaringides osalemist, sh muusikakooli õpingute jätkamist, osalemist rahvusvahelistel konkurssidel, meistrikursustel, spordivõistlustel.
“Meil on hea meel, et Lastekaitse Liit tänavusel, kõigile pisut keerukal ja teistsugusel aastal, on suurema tähelepanu alla võtnud nende laste toetamise, kes läbi oma tegevuse aitavad, julgustavad ja inspireerivad oma eakaaslasi. Ühtlasi täname kõiki oma kliente ja partnereid usalduse ning koostöö eest. Teiega koos pakume noortele võimalust mõelda ning unistada suurelt!” ütles ettevõtte tegevjuht Andres Matkur.

Hea teada

Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus ning eelmisel aastal stipendiumi saanud isik ei saa sel aastal taotlust esitada. Toetust ei saa kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

____________

NB! OLULINE

Lisainfo ja tingimused: www.lastekaitseliit.ee/lastekaitse-liidu-fond
Kandideerimine: Eesti Rahvuskultuuri Fondi kodulehel oleva e-ankeedi kaudu on avatud kuni 15.10.2020

на русском: Открыт прием заявок на получение стипендии Фонда Союза защиты детей