Jaanuar 2020 – Lastekaitse Liidu tööd, tegemised ja arengud

5. veebruar 2020

Ainus asi, mis ei muutu, on see,
et kõik muutub ning areneb – pidevalt ja kogu aeg.

2020. aasta algus tõi kaasa hea uudise, et riigikogu põhiseaduskomisjon võtab arutada eelmise aasta lõpus lapse õiguste ja heaolu eest seisvate organisatsioonide poolt tehtud ettepaneku muuta lastekaitsepäev lipupäevaks. Ühtlasi oli selle aasta esimene kuu Lastekaitse Liidu jaoks tegus ning mitmeid arengule orienteeritud koostöömõtteid täis mitmel rindel.

JAANUAR

Targalt internetis
www.targaltinternetis.ee 

 • Jätkus koostöö Võru maakonna ohutusprojektiga “Tunnen. Tean. Oskan”, mille raames toimusid Targalt internetis külalistunnid Võru linna lasteaia “Okasroosike”, Kuldre lasteaia, Varstu lasteaia, Mõniste lastaeia ja Puiga lasteaia koolieelikutele.
 • Toimus 11. veebruaril aset leidva turvalise interneti päeva õpetejate seminaride ettevalmistus: seminaride töötubade juhtide töökoosolek ja teemade ettevalmistus. Lisaks koostasime turvalise interneti päeva tähistamise kutse koos materjalide kogumikuga. Kutse saadeti kõigile koolidele, lasteaedadele ja noortekeskustele.
 • Koostasime põhikooli noorematele õpilastele (1.-3.klass ja 4.-6.klass) Kahoot-i keskkonnas turvalise ja tervisliku internetikasutuse alased viktoriinid, mis on saadetud ka kõigile koolidele.
 • Koostasime “Märka Last” ajakirja Targalt internetis eriväljaande, mis ilmub 11.veebruaril.
 • Veebruaris jätkuvad külalistunnid Võrumaa lasteaedade koolieelikutele ning kuu peamiseks fookuseks, mille ümber on ehitatud ka kõik muud tegevused, ongi seesama, 11. veebruaril toimuv turvalise interneti päev.

“Kiusamisest vabaks!”
www.kiusamisestvabaks.ee

 • Edastasime EHISE andmete põhjal info lasteaedade ja lastehoidude juhtidele, kaardistamaks uusi liituvaid asutusi, rühmi ja õpetajaid 2020/2021 õppeaastal toimuvatele programmi lasteaedade ja lastesõimede, hoidude põhikoolitustele.
 • Kehras toimus Anija valla lasteaedadele ja – hoidudele programmi metoodika tutvustus. Kokku osales 37 õpetajat. Anija valla lasteasutused pole veel programmiga liitunud, ent uuel õppeaastal liitumise sooviavaldus on juba olemas.
 • Kehtna Lasteaias Siller teabepäev Rapla maakonna lasteaedadele. Osales 14 maakonna lasteaeda.
  Jaanuaris kasutasid koolid edukalt programmi tunnikavasid, mis olid pühendatud rahvusvahelisele aitäh-päevale ehk tänulikkusele (11. jaanuar 2020).
 • Kohtumine Taani Saatkonnas Taani Suursaadik Kristina Miskowiak Beckvardiga, kohtumise eesmärgiks arutada „Kiusamisest vabaks“ programmi 10. tegutsemisaasta tähistamist rahvusvahelise kongressi korraldamise näol. Seda ideaalis Taani kroonprintsess Mary osalusega.
 • Kaks kohtumist Tallinna Inglise Kolledži personaliga, mille käigus on välja töötatud kiusamise ennetamise ja sekkumise kommunikatsioonikava, mida järgmistel kuudel pakutakse rakendamiseks kõikides koolides.
 • Programmi teabepäev Kohtla-Järve Tammiku Põhikoolis, kus osales nii pedagoogiline kui tehniline personal, juhtkond, tugispetsialistid ja hoolekogu esindajad.
 • Mustamäe Gümnaasiumis loeng lastevanematele: “Lastevanemate roll kiusamise ennetamisel”. Esitlus on töötatud välja “Kiusamisest vabaks!” programmi raames ja hetkel oleme seda piloteerimas.
 • Kohtumine Läänemere Gümnaasiumi õpilasesindusega, kes pöördus meie poole ise, et saada abi ja tuge “Kiusamisest vabaks!” programmi rakendamisel noortelt-noortele.

Läänemere Gümnaasiumi õpilasesindus “Kiusamisest vabaks!” programmi koolide koordinaatoriga nõu pidamas ja koostööplaane arutamas

 

Lastekaitse Liidu muud olulised teemad ja tegemised
www.lastekaitseliit.ee

 • Riigikantselei ligipääsetavuse rakkerühma teemagruppide töös osalemine.
 • Koostöökohtumine Siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika osakonnaga, ülevaate edastamine LL tegevustest 2020.
 • Hispaania, Itaalia, Rumeenia, Küprose ja Eesti (Eesti esindaja Lastekaitse Liit) koostööprojekti TOOL4GENDER esimene faas, mis tähendab, et iga projektipartner on kogunud seoses soolise vägivalla ennetamisega parimaid praktikaid oma ala spetsialistidelt. Antud faasi järgmine tööülessane on nende praktikate põhjal luua “tööriist” lastega töötavatele spetsialistidele.
 • KOV lapse heaolu võrgustiku koolitusteKoostöös lapse heaks” (3 koolitust 2020) arendus ja ettevalmistused.
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli Samal poolel – lapse poolel ettevalmistused: kohtumised SKA, SOM, TAI; küsitluse korraldamine lastekaitsetöötajatele (vastanuid 76).
 • Lastekaitsetöötajate seminari “Samal poolel – lapse poolel” (20.05) ettevalmistused: kohtumised ja teemaarutelud SOS Lasteküla, Omapere, SKA, SOM esindajatega, lastekaitsetöötajatega, korralduslikud küsimused TLÜ´ga.
 • TAI lastekaitsetöötajate täiendkoolitusmooduli koolituste 2020 korraldus.
 • Info ja materjalide vahendamine lastekaitsetöötajatele üle Eesti.
 • Hea nõu lastega peredele raames koostöö Advokatuuriga 2020, sh Hiiumaa SKYPE nõustamise jätkumine.
 • Advokatuuri sünnipäevatoetuse raames “Tasa ja targu” lisateksti koostamine ja kohtumise korraldamine.
 • Viru Vangla komisjonis analüüs ja kohtumised kinnipeetavate töösuhte teemadel.
 • Kohtumine – kohtutäitur Risto Sepp. Teemadeks koostöö ja tema artikli vahendamine veebruari kuu veebikirja “Märka Last”
 • VÕIVIK (Võimekas Vabakond Inimõiguste Kaitsel) projektiga seonduvad tegevused: koosolek, sisendid kommunikatsiooniks, maakonnakohtumiste korralduses toetamine, küsimustiku analüüs, podcast´is osalemine, artikli koostamine.
 • Sisendid:
  – Vaimse tervise rohelise raamatu raames (SOM);
  – Lastekaitse Liidu tegevuste sidusus ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide elluviimisest (Riigikantselei küsitlus);
  –  Lapsesõbralik menetlus veebilehe tooriku analüüs ja ettepanekud, samuti juhendite vahendamine eri sihtrühmadele, vaata lisaks  Valmisid infovoldikud kohtumenetluses osalevale lapsele (JUM);
  –  PPA politseiametnike koolitus Lapsesõbralik menetlus (kohtumised Õiguskantsleri büroos);
  –  sotsiaalteenuste kättesaadavus (Riigikontroll);
  –  ohutute koolide deklaratsiooni pöördumine (Pagulasabi+31 organisatsiooni).
 • Kohtumine ja edasised koostöökokkulepped Linnade ja Valdade Liiduga.
 • Lastekaitsepäeval Kadrioru roosiaias toimuva tunnustus sündmuse “Lastega ja lastele” kommunikatsiooni poolt puudutav koostöökohtumine.
 • Soome kontaktide vahendamine. Kohtumise korraldamine ja sünkroontõlge Tallinna Vanglas teemal kinnipeetavate lastega perede toetamine Soome KRITS (Kriminaalhoolduse SA) ja SKA, SOM, JUM Vanglate osakond, erinevate vanglate esindajad.
 • Aprillis Soome Lastekaitse Keskliidu esindajate ja strateegilise partneri Lapse Heaolu Arengukeskus kohtumise korraldamine ja Perepesade külastus. 26.05. Vantaa Perekeskuse külastuse vahendamine Tallinna Perekeskusesse.
 • Järjeks 2019 vangla.ee  kodulehele Lastekaitse Liidu poolt tõlgitud ja üles pandud materjalid (eesti ja vene keeles) laste ja perede jaoks, kelle lähedane on vanglas. Vaata lähemalt: www.vangla.ee/et/karistuse-kandmine/lasteleht.

 • Ülevaatliku taustinfona lugemiseks: Lapse õigused 2018 – 2019

 

“Kust saaks muidu kõike teada,
kui me koos ei arutaks?
Mõeldes seltsis – mitme peaga –
kõik me saame arukaks.”