Uudised ja teated

Liitu kampaaniaga “Lõpetage laste vaesus kohe!”

28. jaanuar 2010

Aastal 2010, mis on Euroopas kuulutatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusevastu võitlemise aastaks,  peavad erinevad sektorid (riiklik-, era- jamittetulundussektor) senisest enam pöörama tähelepanu vaesuses elavateleperekondadele ja seal kasvavatele lastele, kelle arv on tööpuuduse mõjuloluliselt kasvanud, ning antud vallas koostööd tegema. 26. jaanuaril algatas laste õigustega tegelevaid organisatsioone jaindividuaalliikmeid üle Euroopa ühendav võrgustik Eurochild, mille liige onka […]

Kommentaarid lapse õiguste konventsiooni täitmise kohta Eestis

26. jaanuar 2010

2009. aasta oktoobris esitasid Lastekaitse Liit ja Tartu Laste TugikeskusÜRO lapse õiguste komiteele kommentaarid lapse õiguste konventsiooni lastemüüki, lasteprostitutsiooni ja "pornograafiat käsitlevafakultatiivprotokolli täitmise kohta Eestis. Eesti Vabariik ratifitseeriseelpool nimetatud fakultatiivprotokolli juunis 2004 ning see jõustus Eestisuhtes sama aasta septembris. Eesti esitas esimese riikliku aruandefakultatiivprotokolli nõuete täitmisest 2008. aastal. Aruanne koostatiSotsiaalministeeriumi poolt ning koostamisel küsiti informatsiooni […]

Avatud uued perekooli kursused!

21. jaanuar 2010

Perekeskus Sina ja Mina kutsub peagi alustavatesse Gordoni perekooli  koolitusgruppidesse!Gordoni perekoolis õpitakse, kuidas ennast selgelt väljendada ja tulla tõhusalt toime lapse vastuvõetamatu käitumisega, kuidas last aidata läbi kuulamise ja mõistmise, kuidas lahendada konflikte ja erimeelsusi viisil, mis ei kahjusta suhteid. Koolitus annab praktiliselt rakendatavad töövahendid igapäevases suhtlemissituatsioonides. Samuti rõhutab perekool (füüsilise) karistuse negatiivseid tagajärgi ja […]

Tasuta psühholoogiline abi tööeluga seotud teemadel

21. jaanuar 2010

Perekeskus Sina ja Mina, mille põhiline tegevusvaldkond on lapsevanemate sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamine, suunab sel aastal varasemast suuremat tähelepanu tööta jäänud või töökaotusohus olevatele inimestele. Euroopa Sotsiaalfondi toel saab tasuta ja anonüümselt küsida nõu psühholoogidelt ja perenõustajatelt nii pere- kui tööteemadel. Perekeskus Sina ja Mina internetilehel www.sinamina.ee asuvas perefoorumis on juba aastaid võimalik küsida spetsialistide nõu […]

Koolirahu linna valimine

21. jaanuar 2010

 Lastekaitse Liidu infokeskuse Märka Last pressiteade  Lastekaitse Liit valib 2011/2012 õppeaastaks Koolirahu linna. Valitud linna ülesanne on koostöös õpilaste ja õpetajatega ning kohaliku koostöövõrgustikuga kogu õppeaastat läbivate Koolirahu ürituste ettevalmistamine ja korraldamine. Ülesannete hulka kuulub ka õppeaasta avaürituse, üle-eestilise Koolirahu väljakuulutamise tseremoonia läbi viimine. Käesoleval õppeaastal on Koolirahu linnaks Rakvere.  Eelnevatel aastatel on Koolirahu välja kuulutatud Tallinnas, Tartus, […]

On valminud inimõiguste õppevara

20. jaanuar 2010

Lastekaitse Liidu ja Inimõiguste Instituudi koostöös on valminud inimõigusteõppevara, mille eesmärk on tutvustada inimõiguste laia temaatikat. Üppevaraannab  lühiülevaate inimõiguste allikatest ja sisust. Inimõiguste mõistetkasutatakse õppevaras õiguste kogumi tähenduses ja teemade käsitluses lähtubinimõiguste kataloogipõhisest loetelust. Inimõigused on pidevas arengus,nagu ühiskonnad ja riigidki, seega tuleb ka inimõigusi käsitleda kooskõlasarengutega maailmas. Üppevara koostamise tingis asjaolu, et Eestis puudus […]

UNICEF kogub toetust Haiti maavärina ohvritele

14. jaanuar 2010

   Kohe peale teadet Haiti maavärinast algatas UNICEF koostöös HaitiValitsusega hädaabi koostööprogrammi. Esialgu on peamised hädaabi valdkonnadUNICEFi-poolses toetuses joogivesi ja toiduained, kuid ka hügieeni ja lastekooliskäimise võimaluste taastamine. Kõigis UNICEFi esindustes on avatud eriarved maavärina toetuste kogumiseks. Eestis saab annetusi teha UNICEF Eesti Rahvuskomitee arveldusarvele SEB10052039502009, märgusõnaga Haiti. Fakte ja teavet Haiti kohta leiad: www.unicef.ee […]

Märgukiri Riigikogu juhatusele: Eestis puudub laste ombudsmani institutsioon, mille loomist ei tohiks lükata kaugesse tulevikku.

14. jaanuar 2010

Lastekaitse Liidu infokeskuse Märka Last pressiteade Lastekaitse Liit saatis Riigikogu juhatusele märgukirja, kus veelkord juhib tähelepanu sellele, et laste õiguste tagamine on riigile põhiseadusega pandud kohustus ning selle täitmist peaks jälgima, kontrollima ja selgitustööd tegema laste ombudsman. Eesti on vähestest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kus puudub sõltumatu riiklik laste õiguste järelevalvet teostav institutsioon ehk laste ombudsman. […]

Kõigile imelisi jõulupühi ja teguderohket uut aastat!

22. detsember 2009

 PÜHADE TULEKUL Käisid ammu mardid hallid,kadrid käisid oma teed.Tulemas on pühad kallid,rõõmsad jõulupühad need. Talvetaat toob uue ilma,silub silla üle vee;üle jõe ja järvesilmahiilgab hõbedane tee. Paiskab lemmetava lumepilvepõuest lendlema;põllukamar must ja tumekattub valge vaibaga. Igas majas, igas pereskõik on pühi ootamas,lapsed käisid metsaveeresjuba kuuske vaatamas. (Julius Oro)

Vabatahtlike lastekaitsetöötajate tunnustamine

21. detsember 2009

10. detsembril austas Lastekaitse Liit vabatahtlikke lastekaitsetöötajaid. Lastekaitse Liit korraldas tänuüritust esimest korda ning soovib muuta ettevõtmise traditsiooniks.Lastekaitse Liidu töötaja Ants Tammari sõnul on tänuüritusel oluline tähendus: "Mida rohkem vabatahtlikku tegevust märkame ja väärtustame ning vabatahtlikke tunnustame, seda enam tekib inimestel julgus vabatahtlikku tööd teha. Kui aga sellega rohkem tegeldakse, saab sellest ka rohkem rääkida ja […]