Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis | Vabaühenduste koostööprogramm aitab võimendada laste hääli

13. mai 2022

Sel aastal sai Põhja-ja Baltimaade vabaühenduste koostööprogrammist toetust viis projekti, kogusummas 62 585 eurot. Vabaühendused plaanivad koostöös Põhjamaadega luua võrgustikke kogemuste vahetamiseks, sotsialiseerida erivajadustega inimesi, kaasata lapsi poliitika kujundamisse ja kaitsta rannikupärandit.

Üks toetuse saajatest, Lastekaitse Liit, peab oluliseks, et lapsi kaasatakse neid puudutavate otsuste tegemistesse, mistõttu on oma tegevustes pühendunud laste hääle kuuldavakstegemisele ja võimendamisele.

„Küsisime Põhjamaade Ministrite Nõukogust toetust rahvusvahelise noortefoorumi „Youth Forum ISPCAN2022 Estonia“ korraldamiseks, mille ettekannetes keskendume Lastekaitse Liidu vabavõrgustikku kuuluvate noorte soovil eeskätt laste kaasamisele poliitika kujundamisse. Oleme siiralt rõõmsad selle üle, et Põhjamaade Ministrite Nõukogu peab samuti oluliseks laste arvamuse küsimist ja selle võimendamist ning toetas meie projekti vajaliku summaga,“ sõnas Lastekaitse Liidu projektijuht Annika Silde.

Teised toetuse saajad olid Domus Dorpatensis, MTÜ Eesti HIV-positiivsete võrgustik, ICOMOS Eesti (Rahvusvahelise Kinnismälestiste Nõukogu Eestis tegutsev rahvuslik komitee) ja Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit.

Täismahus artiklit saate lugeda siit.