Juuli 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

4. august 2021

Suvi on õige aastaaeg enda akude laadimiseks ja loodusest saadavate vitamiinide varumiseks. Ajal, kui juuli on meist paljude jaoks puhkuste kuu, toimetavad Lastekaitse Liidu lastelaagrid täistuuridel – igal nädalal võõrustatakse meie õppe- ja puhkekeskustes ligi 300 noort üle kogu Eesti. Kas pole muljetavaldav?

Remniku noortelaagri V vahetuse lõpupilt. Foto: Vladislav Eglet

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ

 • 5.-10. juuli osales üle Eesti 75 noort Pivarootsi merelaagri programmis “Kalarand”. Programm toimus MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet EMKF Rakenduskava 2014-2020 toetuse abil.
 • 12.-17. juuli toimus soodustuusikuga 6-päevane laagrivahetus, millest võtsid osa seitsme omavalitsuse lapsed vanuses 7-16-aastat. 53 noorega töötas ööpäevaringselt 5 täiskasvanut.
 • 20.-24. juulil korraldas Lääneranna Noortekeskus Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses (õpihuvi) suvelaagrit, millest võttis osa üle 40 noore Lääneranna vallast, Tallinnast ja Hagerilt. Loe lisaks: Lääneranna Noortekeskuse juhataja | Pivarootsis on positiivne vaib ja hea energia
 • 26.-31. juuli korraldas aktiivne Tõrva Gümnaasiumi õpetajad Liia koos kolme teise õpetajaga toreda laagrivahetuse Tõrva 47 lapsele. Õpiti tundma kohalikku loodust, sõideti ringi ja käidi tutvumas kohalike vaatamisväärsustega. Päevane väljasõit korraldati Haapsallu.

Lisaks kõigele muule oli Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus avatud turistidele, kellele pakuti majutusteenust puhke- ja telkimisalal.

 • Perioodil 28.06-01.08 toimus Remniku õppe- ja puhkekeskuses neli laagrivahetust, lisaks sellele korraldasid meie juures laagreid ka Budolinn Juudokoool, Spordikool EDU-DO, B-Lingua Koolitused OÜ ja FC Järve.
 • Kõikides juulis Remnikul korraldatud laagrivahetustes osales kokku 1001 noort, neist 546 tulid lastekaistevõrgustiku kaudu.
 • 13.-19. juunil ja 6.-12. juulil toimusid Remniku õppe- ja puhkekeskuses keelekümbluslaagrid, kus 8-13-aastased noored said erinevate mängude, töötubade ja teemapäevade kaasabil sõbraks eesti keelega. Loe lisaks: Kuidas lapsed Remnikul eesti keelega sõbraks said
 • Andsime sisendi Sotsiaaltöö ajakirja erinumbrisse teemal: Sotsiaaltöö eriala 30 aastat Tallinna Ülikoolis;
 • Osalesime Viru Vangla vanglakomisjoni korralisel koosolekul;
 • Toimusid tagasiside kohtumised “Hea nõu lastega peredega” projektis osalevate advokaatidega;
 • Esitasime SOM strateegilise partnerluse “Koostöös laste ja perede heaks” III vahearuande;
 • Valmistasime ette lastekaitsetöötajate suvekooli, mis leiab aset 24.-25. augustil Remniku õppe- ja puhkekeskuses.

www.markalast.ee / Instagram

 • Osalesime Eurochildi tänavuse National Eurochild Forumi (NEF) ettevalmistaval kohtumisel.
 • Panime kokku tänavuse JUST FILMi korraldusmeeskonna noorte tiimi, kes vaatavad eelvalikus olevaid filme ja annavad omapoolset tagasisidet.
 • Muus osas oli juuli noorte jaoks puhkamise ning erinevates laagrites ja malevates käimise aeg. Ühtlasi oli see pere ja sõpradega olemise kuu ning meil on hästi hea meel, et mitmed noored leidsid endale meie poolt juunis korraldatud suvekoolist uusi sõpru, kellele sotsiaalmeedia vahendusel kaasa elada ning kellele ka päriselt külla minna.
 • Juulis alustas Lastekaitse Liidu noortekogu juht Triin Sooäär (17) kahekuist praktikaperioodi GoodNews Communications ja MediaMarketing agentuuris. Vaata lisainfot SIIT.

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Jätkasime 21. septembril toimuva Lastekaitse Liidu rahvusvaheline konverentsi „Free of Bullying“ ettevalmistustöid. Konverentsi korraldamist toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekti “Põhjamaade ja Balti riikide kiusamisvaba võrgu koostöö” alusel. Konverentsi üldeesmärgiks on jagada koostöövõrgustiku ja partneritega programmi tulemusi ja arengusuundi; pakkuda teaduspõhiseid ettekandeid kiusamise olemusest ja ennetamisest; jagada parimaid praktikaid ja tunnustada õpetajaid.
 • Tegime kokkuleppeid “Märka Last” ajakirja septembrikuise “Kiusamisest vabaks!” eriväljaande lugude autoritega ning toimetasime juba valminud lugusid.
 • Panime peagi algavaks õppeaastaks e-poodi müüki uue metoodilisi vahendi – programmi “Kiusamisest vabaks!” mosaiikpilt. Toodet on võimalik kõigil liitunud asutustel soetada siit.
 • Toimetasime uusi “Kiusamisest vabaks!” koolidele mõeldud metoodilisi materjale. Uhiuute materjalide kohver tuleb e-poodi müügile hiljemalt septembrikuu alguseks.

www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • Jätkasime Targalt internetis noorte suveseminari ettevalmistamist, mis toimub 22.-24. augustil Nelijärve Puhkekeskuses. Seminaril toimuvad õpitoad ja arutelud: kuidas olla targalt internetis, kuidas oma digitaalse ohutuse alaseid teadmisi teistele noortele edasi anda, loome digitarkuse teemalise põgenemistoa-aaretejahi mängu, arutame interneti tuleviku üle jne. 
 • Tegime koostööd CGi Eestiga ning arutasime lastele mõeldud veebimängu “Spoofy” sügisel toimuvat info jagamist sihtgruppidele.
 • Jätkasime Targalt internetis sügisese teavituskampaania ettevalmistamist. Täpsema info avaldame septembris.
 • Koostasime projekti Targalt internetis poolaasta aruande sotsiaalministeeriumile.
 • Toimus vihjeliinile laekunud teadete käitlemine.

Aitäh meie toetajatele!