Postimees: Justiitsministeeriumi lennukat elatisreformi kava lahjendatakse

22. detsember 2020

Ekraanitõmmis: Postimees


Kui justiitsministeerium plaanis esialgu elatise maksmisega hädas olijate olukorda leevendada suurema paindlikkusega, siis ministeeriumid on selle lahenduskäigu suhtes eri meelt.

Senise süsteemi järgi on lahku läinud perekondades miinimumelatis pool alampalka – tänavu 292 eurot kuus ühe lapse kohta. Probleemiks on aga osutunud üle jõu käivad nõudmised ning sellega kaasnenud kohtuvaidlused.

Uue süsteemi eesmärk oleks paindlikkus ja jõukohasus, et lapsed lahus elavalt vanemalt üldse midagi kätte saaksid. Justiitsministeeriumi esialgses plaanis ette nähtud baassummat – 181 eurot – hakkaks edaspidi reguleerima tarbijahinnaindeksi muutus. Lisafaktorid on kolm
protsenti keskmisest palgast, mastaabisääst, 50 protsenti peretoetusest ja lapsega veedetud aeg.

/—/

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt (SDE) ütles, et enne lõpliku hinnangu andmist sooviks ta tutvuda kogu tagasisidega. «Seda on alates Reinsalust (eelmine justiitsminister Urmas Reinsalu – M. P.) veetud ning olen selle kohta peaaegu igas [riigikogu] infotunnis küsinud. Aga hetkel on minul selle eelnõuga rohkem küsimusi kui vastuseid,» tunnistas Kütt. «Ma ei ole veel jõudnud süveneda, kuna ta pole sotsiaalkomisjoni tulnud, aga kooskõlastusringil on osalised ära kuulatud ning pretensioonid, mured ja küsimused esitatud – ja neid on päris palju nii notarite kojalt, üksikvanematelt, Lastekaitse Liidult kui ka teistelt.»

Täispikkuses tekst: Justiitsministeeriumi lennukat elatisreformi kava lahjendatakse