Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumi said tänavu 15 noort

9. detsember 2020

Tänavustele Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumidele kandideeris üle Eesti 21 noort, kes taotlesid toetust oma ande arendamiseks. Positiivse rahastusotsuse said neist 15,  kellega on Eesti Rahvuskultuuri Fond sõlminud toetuslepinguid summas 8200 eurot. ACE Logistics Estonia poolt rahastatud fondi stipendiumid lähevad sel aastal kaheksasse maakonda.

Seekordses stipendiaatide rivis on enam kui pooled sportlased, kuna tervelt kaheksas positiivse rahastusotsuse saanud taotluses küsiti toetust sporditegevuse toetamiseks. Järgnevad muusikud, keda on kokku viis stipendiaati ning lisaks on esindatud ka loodus- ning näitering. 

Toetus jagunes maakondade kaupa nii, et Harjumaale läks kaheksa stipendiumit, neist kolm Tallinnasse. Ülejäänud seitsme maakonna vahel jagunesid positiivsed rahastusotsused võrdselt ehk et igale poole üks: Võrumaa, Tartumaa, Saaremaa, Põlvamaa, Järvamaa, Ida-Virumaa ja Pärnumaa.

Tänavusele konkursile tulnud taotlused, mida oli kokku summas 12 482 eurot, vaatas läbi ja stipendiumite eraldamise otsuse tegi MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogu, kes arvestas ka toetaja ACE Logistics Estonia ettepanekuid. 

“On rõõm lugeda taotlustest ja toetuskirjadest, kui tublid on meie lapsed juba algklassidest alates. Sageli tekib küsimus – kuidas nad jõuavad?” tunnustas Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg. Ühtlasi tänas ta head koostööpartnerit, ACE Logistics Estoniat, kes on juba aastaid noorte tegemisi ja ettevõtmisi toetanud.

“Kõik taotluse esitanud lapsed on tublid, hea õppeedukusega ning andekad oma huvialal. Väga raske oli teha valikuid, kuid tänavusel, kõigile pisut keerukal ja teistsugusel aastal, võtsime suurema tähelepanu alla nende laste toetamise, kes läbi oma tegevuse aitavad, julgustavad ja inspireerivad oma eakaaslasi. Ühtlasi täname kõiki oma kliente ja partnereid usalduse ning koostöö eest. Teiega koos pakume noortele võimalust mõelda ning unistada suurelt!” ütles ettevõtte ACE Logistics Estonia tegevjuht Andres Matkur.  

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.


Varasemalt samal teemal:
Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile