Ilmus Märka Last veebiajakirja lapse õiguste kuu erinumber

29. detsember 2020

Valmis Lastekaitse Liidu Märka Last veebiajakirja lapse õiguste kuu erinumber, mille kaastoimetajateks olid sel korral noored ise. Ajakiri võtab kokku tänavuse lapse õiguste kuu tegevused ning toob kokku mitmed olulised lapsi puudutavad teemad.

Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala:

“Käesolev lapse õiguse kuule pühendatud veebiajakiri “Märka Last” on igas mõttes eriline. Näiteks selles osas, et võrdväärselt saavad sõna nii noored ise kui ka nende endi poolt intervjueeritud õiguskantsler. Samuti pole tavapärane, et nii Lastekaitse Liidu, Lasteabi kui ka õiguskantsleri laste ja noorte õiguste osakonna töötajad vastavad kõik ühele ja samale, noorte endi poolt esitatud küsimusele: “Mis on Teie südameteema ning kuidas Teie tänane roll seda peegeldab?” 

Üks osa vastusest, mille mina neile andsin, oli, et minu jaoks on alati olnud oluline märgata, hoolida, otsida lahendusi ja seista nende eest, kes seda ise teha ei saa. Erinevates olukordades pean oluliseks võtta vastu otsus astuda esimene samm. Oluline on alustada.
Nii olemegi praegu koostöös meie noortekoguga alustanud üle-eestilise vabavõrgustiku loomist, astunud esimese sammu, et laste hääl üle Eesti oleks kuuldav, et nende arvamused saaksid arvesse võetud ja koos nendega ka päriselt ellu rakendatud.

Teeme lastega koos – päriselt!”

Loe kogu ajakirja: Märka Last lapse õiguste kuu erinumber