Haridus- ja Teadusministeerium aitab koolidele distantsõppe jaoks lisaarvuteid soetada

7. detsember 2020

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab Lastekaitse Liidule sihtotstarbelise toetuse 100 000 eurot, mille abil soetatakse Eestimaa koolidesse üle 330 kasutatud arvuti, mida õpilastele välja laenutada. Koolid, mille õpilased distantsõppeks osalemiseks arvutit vajavad, selgitab Lastekaitse Liit välja koostöös kohalike omavalitsustega.

„Lastekaitse Liit on koostöös kodanikualgatusega “Igale koolilapsele arvuti” teinud väga head tööd selleks, et meie õpilastele ei saaks hariduse omandamisel takistuseks vajalike vahendite puudumine,“ sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab. „Tänan väga kõiki ettevõtjaid, organisatsioone ja eraisikuid, kes on panustanud sellesse, et igal koolilapsel oleks neis keerulistes oludes õppetööks vajalikud vahendid.“

“Mõnede omavalitsustega on meil juba tihe koostöö ja infovahetus. Teistega oleme kaardistamas, milliste koolide õpilased enim abi vajavad,” kirjeldas Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala. “Haridus- ja Teadusministeeriumi toetuse eest soetatud arvutid on siinkohal oluliseks abiks,” lisas ta.

Novembri lõpus alanud Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnasistide distantsõppe valguses on abivajajate hulk kasvanud juba ligi 500 õpilaseni, mistõttu on Lastekaitse Liidu sõnul kohalikel omavalitsustel ja koolidel vaja kiiret lisaabi mahus, mida ettevõtetelt tulevate annetustega koheselt katta ei suudeta.

Erinevalt kodanikualgatuse raames annetatud arvutitest, mis mõeldud peredele, suunatakse ministeeriumi abil soetatud tehnika läbi kohalike omavalitsuste koolidesse. Koolid saavad seejärel neid arvuteid laenutada õpilastele, kellel arvuti puudumise tõttu e-õppes osalemise võimalus puudub. Tegemist on kasutatud, ent töökorras ja vähemalt aastase garantiiga arvutitega, kus olemas kõik kodus õppimiseks vajalik.

Lastekaitse Liit on alates aprillist olnud “Igale koolilapsele arvuti” kodanikualgatuse partner ning ühenduslüli arvuteid annetada soovivate ettevõtete ja kohalike omavalitsuste vahel. Ühendus koordineerib kogu protsessi, mis hõlmab nii arvutite tehnilist kontrolli, pakendamist ja transporti kui arvutite üleandmist. Tänu kodanikualgatusele jõudis abivajavate koolilasteni kevadel enam kui 1600 arvutit. Lastekaitse Liidu vahendamisel ning tänu ettevõtete annetustele on abi saanud veel sajad perekonnad. Hinnanguliselt on praeguseks kokku annetatud umbes 2000 arvutit.

Kodanikualgatusena toimiv Facebooki grupp “Igale koolilapsele arvuti” jätkab oma tegevust ning ettevõtted saavad Lastekaitse Liidu kaudu annetada arvuteid peredele, kellel on laste õppetööks vajalike seadmete soetamisega raskusi.

Lisainfo: www.lastekaitseliit.ee/igale-koolilapsele-arvuti

heategu@lastekaitseliit.ee

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium