Lastekaitse Liit ja Advokatuur tähistavad täna kümnendat koostööaastat

2. juuni 2020

Lastekaitse Liit on koostöös Advokatuuriga jaganud tasuta nõu lastega peredele tänaseks juba kümme aastat. Aastatepikkune koostöö on näidanud, et vajadus õigusnõu järele aina kasvab ning ootejärjekorrad on mitu nädalat. Koostööprojekti “Hea nõu lastega peredele” jooksul on advokaadid andnud tasuta õigusnõu kokku ligi 1600 inimesele. 

„Meie soov on, et õigusabi kättesaadavus on tagatud igaühele, kes seda vajab ning meie koostöö Lastekaitse Liiduga on samm selle suunas,” ütles Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni esimees Katrin Orav.

Ta märkis, et Advokatuuri ja Lastekaiste Liidu koostöö sai alguse 2. juunil kümme aastat tagasi. Projekti ellukutsujateks olid tollane Lastekaitse Liidu president Katrin Saks ning tollane Eesti Advokatuuri kantsler, hilisem Lastekaitse Liidu toetajaliige Kristel Voltenberg. Sealt edasi on läbi aastate olnud stabiilne ja kindel ühine tegevus ühise eesmärgi nimel. „See näitab, et perede heaolu ja laste kaitse on ka abi andjaile endale väga oluline ja liigutav,“ märkis Orav.  Aastateks 2020– 2022 on andnud nõusoleku jätkata 13 advokaati.

Kahe organisatsiooni koostööl on neli peamist suunda: tasuta õigualane nõustamine, nõuandeartiklid “Märka Last” veebikirjas, seminaride sari “Samal poolel – lapse poolel” ning teavikute trükkimine. 

Pilt: Marko Pikkat

 

Tasuta õigusalane nõustamine

Läbi aastate on abivajajatele oma nõuga abiks olnud mitmed advokatuuri liikmed, kuid viimastel aastatel ennekõike Tiina Mare Hiob, Ene Mõtte, Liis Mäeker, Marje Mängel, Katrin Orav, Senny Pello, Helen Hääl, Anneliis Räpo, Natalja Santaševa, Eve Selberg, Oksana Sobko, Eva Tibar, Helen Tomberg ja Ene Ahas. Kusjuures, eelpool nimetatud advokaatidest tervelt neli  Hiob, Hääl, Tibar ja Tomberg on projektiga seotud alates 02.06.2020 ehk alates päris algusest. 

„Perede abistamine ning laste kaitse saab ühiskonnas järjest enam tähelepanu ning on ka järjest enam ühiskondlike debattide osa, mis paneb meile väga suure vastutuse aga ka kohustuse selle teemaga tegelemisel,“ lisas Orav.

Lisaks nõustamistele Lastekaitse Liidu büroos Tallinnas, toimub koostöös Hiiumaa Lastekaitse Ühinguga nõustamine ka sealsetele elanikele SKYPE vahendusel. Eriolukorra ajal nõustamised ei katkenud, vaid viidi läbi telefoninõustamistena. Ühtlasi panustavad advokaadid nõuandeartiklitega Märka Last veebikirjas ilmuvate nõuandeartiklitega, mis tõlgitakse alati ka vene keelde.

Siin mõned näited teemadest, millega 2019. aasta jooksul nõustamisele registreeruti: hooldusõigus; elatis; isaduse tuvastamine/vaidlustamine; suhtluskord; otsustusõigus; sündimata laps/hooldusõigus pärast sündi; lapse perest eraldamine; vanavanemate õigused; varalised küsimused; alaealine pärija; perevägivald;
lepitusmenetlus jm.

Seminaride sari „Samal poolel – lapse poolel“.

Lisaks nõustamisele on alates 2013 toimunud ka ühised seminarid lastekaitsetöötajatele sarjas „Samal poolel – lapse poolel“. Viimane seminar toimus Lastekaiste Liidu eestvedamisel möödunud aasta novembri alguses, keskendudes lapse ja lahutuse ning kitsamalt ka hooldusõiguse temaatikale. Seminar toimus juba 13. korda ning seal sai oma oskusi täiendada 140 laste ja lastekaitsega seotud spetsialisti üle Eesti.

Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator ja “Hea nõu lastega peredele” projektijuht Helika Saar toob välja, et pikaajaline koostöö Advokatuuriga põhineb eeskätt soovil aidata. “Seminaridel osaledes jagavad advokaadid oma teadmisi lastekaitsetöötajatele ja meie ühisprojekti raames peresid nõustades annavad tasuta nõu, kuidas mingis situatsioonis käituda või mida ette võtta, kui elus on keeruline aeg,” tõi Saar näite.

“Lastekaitse Liit on väga tänulik advokaatidele, kes oma aega ja teadmisi abivajajate toetamisse panustavad. Hindame ka kõrgelt Advokatuuri sotsiaalselt vastutustundlikku toetust lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisel. Oleme ju kõik samal poolel – lapse poolel,“ lisas Saar.

Teavikute trükkimine

Koostöö raames toetab advokatuur mitmete Lastekaitse Liidu temaatiliste infotrükiste avaldamist ning pani oma toetava õla alla ka tänavu Tallinnas ja Saaremaal sündivate beebide vanemate teadlikkuse tõstmisel positiivse vanemluse teemadel.  Nii palus Advokatuur  enda 100-aastase juubeli kingituseks annetust Lastekaitse Liidu jaoks. Selle tulemusel sai 2019. aastal teoks “Tasa ja targu” kordustrükk, millest on praeguseks laiali jagatud tuhandeid eksemplare. Lastekaitse Liidu soov ja suund on see, et edaspidi saaks selle väikese, praktiliste kasvatusvõtetega brošüüri kõik sündinud lapse värsked lapsevanemad üle Eesti.

Eesti Advokatuur on saanud ainsa kutseorganisatsioonina Eestis pronkstaseme kvaliteedimärgise ühiskondlikult vastutustundliku tegevuse eest.

Fotod: Helika Saar

Lisainfo