Lastekaitse Liidu pöördumine: Mitte ainult lastele, vaid ka KOOS lastega

1. juuni 2020

Lastekaitsepäev on hea võimalus küsida lastelt endilt “Kuidas elad, Eestimaa laps?”. Nii oli ka Lastekaitse Liidu laupäeval toimunud üldkogul oluline roll lastel ja noortel, kelle sõnum oli, et oluline on tegutseda mitte ainult laste jaoks, vaid ka reaalselt nendega koos. “Lapsed on suurepärased muutuste esindajad. Palun lubage meil teiega koos meid puudutavates küsimustes lahendusi otsida ja tegutseda,” kõlas nende üleskutse.

Pilt: Kristin (4)

Spordis öeldakse sageli, et parim kaitse on rünnak, ent lastekaitses on selleks pigem teadlik ennetus, aeg, tähelepanu, hoolimine, positiivseks ja inspireerivaks eeskujuks olemine. “Parim lastekaitse on noortele suunatud sisuline ja mõtestatud tegevus,” tõi üldkogul tabavalt välja ühe liikmesorganisatsiooni esindaja.

Siinkohal on olulisteks koostööpartneriteks kindlasti lapsed ja noored ise, kuna mitmetest suurematest või väiksematest nende poolt juhitud ettevõtmistest joonistub välja selge suund – teha päriselt ise midagi eakaaslastele, mõjutades seeläbi ka ühiskonda. Kui anname igale lapsele võimaluse olla tema ise ja aitame luua tema arenguks vajaliku keskkonna, saavad lapsed enda loovuse ja piirideta maailmavaatega inspireerida kõiki.

Uuringud näitavad, et Eestis on paraku jätkuvalt probleem laste ja noorte vähese kaasamisega erinevates keskkondades, st kui last ennast mõjutavates küsimustes saavad Eestis lapsed enamasti kaasa rääkida, on kogu pereringi puutuvate küsimuste korral kaasarääkimise kogemusi vähem ning koolieluga või laiemalt ühiskonnaga seotud teemadel veelgi väiksem. Seetõttu peab MTÜ Lastekaitse Liit vajalikuks, et laste huvid, hääl ja arvamused oleksid ühiskonnas nähtaval ja kuulda ning et nendega arvestatakse kui võrdväärsete ühiskonna liikmetega. Tegutsedes laste nimel ja nendega koos, saame laste
hääle ja huvid ühiskonnas laiemalt pilti tuua.

Iga noor on kui särama hakkamist ootav täht, kes seab end teele eeskujudeks olevate majakate järgi. Soovides laduda suurt mosaiiki väikestest osadest, on teinekord tarvis vaid enda unistustest õigel ajal õigetele inimestele rääkida. Lahenduseni jääb sel juhul tavaliselt vaid paar sammu.

Miks mitte tegutseda koos nii laste heaks kui ka lastega ning küsida “Kuidas elad, Eestimaa laps?” mitte ainult lastekaitsepäeval, vaid oluliselt sagedamini ja erinevatel teemadel. Kujutage ette, kui võimekaks saab meie ühiskond siis, kui lapsi ja noori hakatakse rohkem kuulama.

MTÜ Lastekaitse Liit küsib ja kuulab.

Küsi ja kuula Sina ka!

Pilt: Kristin (4), tekst Sirely www.markalast.ee

 


Loe lisaks:
Lastekaitse Liidu president Ene Tombergi lastekaitsepäeva tervitus
Tänavune lastekaitsepäeva tähistamine toimub teistmoodi ja eriliselt. Kõik on oodatud!

MÄRKA LAST  www.markalast.ee – Lastekaitse Liidu samanimelise veebiajakirja kontseptsiooni edasiarendus virtuaalseks kohtumispaigaks, mida juhib noortetoimetus (M.I.S. Mina Ise Saan) ja kus saavad kokku info, ideed ja inspiratsioon. Lapsed, noored ja täiskasvanud.