Juuni 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

29. juuni 2020

Varje Ojala

Kuku Raadio saatejuht: “Kas see tänane lastekaitsepäev on kuidagi  teistsugune ka, kui arvestada, et maailm on võib-olla täna veidi teistsugune?”

Varje Ojala: “Lastekaitsepäev on eriline igal aastal, olenemata sellest, milline on maailm. Lapsed on meile olulised igal aastal, aga sellel aastal on meil tõesti eriline elu ja ka eriline kevad ja ka eriline lastekaitsepäev.”

Loe ja kuula lähemalt Kuku Raadiole antud intervjuust.

Juunikuu stardipaugu andiski lastekaitsepäev, mis oli tõepoolest, nagu ka sellest intervjuust läbi käis, igas mõttes eriline. Nii toimus Kadrioru roosiaias peetav suur “Lastega ja lastele” tunnustusauhindade üleandmine tänavu väikeses seltskonnas, ent sündmusest valmis ETV erisaade, mis kokkuvõttes tähendas, et see tunnustamine jõudis kõigi eestimaalaste kodudesse. Ühtlasi toimus veebis üle-eestiline kampaania #lapselepai. Sellest ja paljust muust meie seekordne kuu kokkuvõte räägibki.

Juuni uudised ja teated

Juuni kui suvise pööripäeva kuu 

Suvine pööripäev on aeg, mil on hea sisse viia mistahes uuendusi või lihtsalt asju korrastada. Nii oleme ka meie teinud juunis ühtteist uutmoodi ning lisaks päris palju koristanud, puhastanud, sorteerinud ja kolinud.

Selle tulemusel:

 • Oleme Rahvusarhiivile andmas üle väärtuslikke materjale Lastekaitse Liidu ajaloost kuni aastani 2007. Materjalid ulatuvad 1988. aastani.
 • On alates juuni lõpust Lastekaitse Liidu telefonid töövälisel ajal suunatud Lasteabi telefonile 116 111. Seda ikka selleks, et ükski laps ei jääks abita, kui ta seda vajab.
 • On meil siiralt hea meel tervitada Endla 6 aadressil meie “Kiusamisest vabaks” meeskonda, kes toimetab nüüdseks kõrvalmaja asemel meiega koos samades ruumides.

Kiusamisest vabaks FB

“Kiusamisest vabaks!” programm
www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Programmi „Kiusamisest vabaks!“ juunikuu temaatilised tunnikavad koolidele olid pühendatud rahvusvahelise lastekaitsepäeva tähistamisele ning on kättesaadavad kasutamiseks nii eesti kui ka vene keeles. 
 • Programmi koordinaator Saskia Tärk käis lastekaitsepäeva puhul Tallinna Televisiooni (TTV) stuudios rääkimas kiusamisest ning sellest, kuidas nendel puhkudel käituda.
 • Juunikuu alguses korraldasime programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames kaks jätkukoolitust veebiformaadis, kus kokku osales 44 hariduse valdkonna spetsialisti 18-st lasteaiast üle Eesti.
 • Terve kuu vältel oleme tegelenud programmi metoodiliste materjalide arendamisega. Valmisid venekeelsed „Kiusamisest vabaks!“ programmi kohvrid ning alates sügisest on võimalik lapsi lasteaias ja koolis tervitada plakatiga „Mängime koos!“, mis on peagi kättesaadav ka meie veebilehel. 

 


Projekt “Targalt internetis”
www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • Tegime koostööd Telia Company’ga rahvusvahelise Laste nõuandva paneeli uuringu tulemuste avaldamisel. Uuringu tulemused.
 • Koostasime lapsevanematele suunatud teavitusmaterjali sotsiaalvõrgustiku TikTok kasutamise kohta.
 • Valmistasime koostöös HITSA-ga ette õpilasvõistlust “Valede jaht”.
 • Jätkuprojekti Targalt internetis VI koostamine ja esitamine Euroopa Komisjonile.
 • Vihjeliinile saabunud teadete käitlemine ja koostöö partnervihjeliinidega üle maailma ning PPA-ga.

Osalesime

 • Euroopa võrgustiku Insafe koolitusseminaril veebis ja projekti raames koostatud õppe- ja teavitusmaterjalide tutvustamisel koostöövõrgustikule.
 • Assotsiatsiooni INHOPE töögrupis koostamaks töödokumente: Best Practice Paper on Staff Welfare (Vihjeliini töötajate turvalisus ja vaimne heaolu) ja Exchange of Reports Best Practice Paper (Teadete ja informatsiooni vahetamise parima praktika juhend vihjeliinidele).
 • Riigikantselei  ligipääsetavuse rakkerühma e-keskkondade teemagrupi veebiaruteludes.
 • Euroopa komisjoni veebisemnaril“Webinar on Preventing and combating child sexual and exploitation: towards an EU Response”.
 • Sotsiaalministeeriumi strateegiliste partnerite veebikoosolekul.

HEA TEADA
ehk ülevaade kõigest muust kõige olulisemast :)

 • Arvamus Riigikogu Sotsiaalkomisjonile – Arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule.
 • VÕIVIKu liikmena panustame Paide Arvamusfestivali ettevalmistustöödes. Lastekaitse Liidu arvamuslava ootab kõiki 14. augustil kell 14.00. Arutelu teemaks vanemlus ja isade roll “Töö- ja pereelu ühildamine ning tasakaal, sh võrdsed võimalused vanemaks olemisel”. Läbirääkimised osalejatega.
 • Alustasime Koolirahu teemalisi ettevalmistusi. Koolirahu on kokkulepe, mille eesmärgiks on, et kool on kogu koolipere jaoks koht, kus kõik tunnevad end füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt turvaliselt iga päev terve kooliaasta jooksul. 2020/2021 õppeaasta koolirahu linn on Võru. Järgmise koolirahu aasta slogan on “Süa om õigõ kotusõ pääl!”.
 • Sisendi koostamine Eurochild´i küsimustikule – Eurochild’s Questionnaire on Investing in Children Analysis of relevant national policies and 2020 Country Specific Recommendations of the European Semester.
 • Veebikohtumine Siseministeeriumi rahvastiku – ja perepoliitika osakonnaga – teemaks abimeetmed COVID19 raames ja perepoliitika lähitulevik, koostöö
 • “Hea nõu lastega peredele” 10-aastapäeva raames tänuavaldused Eesti Advokatuurile ja projektis osalevatele advokaatidele, projektist ülevaate intervjuu Vikerraadios.
 • Sisendi koostamine seoses Lastekaitse Liidu projekti Hea nõu lastega peredele esitamisega IBA Frontline Legal Aid Fund toetuse saajaks
 • Koosolekud ja ettevalmistustöö SKA ja teiste koostööpartneritega teemal lastekaitsetöötajate suvekool ja seminar “Samal poolel – lapse poolel” aastal 2020.
 • Kokkulepped “Koostöös lapse heaks” 2020 koolituse toimumise omavalitsustega (koolitused septembris ja oktoobris) ja eelkokkulepped 2021 kahe omavalitsuse osas.
 • Olime osalised pöördumises: Delfi – Noorteorganisatsioonid: psühhiaatriline abi peab olema võrdselt kättesaadav kõigile, ka alaealistele.
 • Koostöökohtumine Lasteabi teenuse juhi ja Lastekaitse Liidu noortekogu esindajate vahel, et ühiselt mõtteid vahetada ning lahendusi leida.

Osalemine

 • Riigikantselei ligipääsetavuse rakkerühma ligipääsetavuse riikliku korralduse teemagruppides.
 • Viru Vangla vanglakomisjoni koosolekul Jõhvis.
 • Sotsiaalministeeriumi strateegiliste partnerite veebikoosolekul.
 • Eurochildi kahepäevasel üldkogul. Siin on on erinevate veebiseminaride ajal valminud temaatilised joonistused.

Eurochild General Assembly kokkuvõte joonistuste kujul. Vaata lisa

 


Lastekaitse Liit meedias


Varasemate kuude kokkuvõtted:

Jaanuar 2020 – Lastekaitse Liidu tööd, tegemised ja arengud
Veebruar 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?
Märts 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?
Aprill 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?
Mai 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

Meie tegevuste elluviimist toetavad