Head uudised: põhiseaduskomisjon toetas vanavanemate- ja lastekaitsepäeval lipu heiskamist

6. mai 2020

Eelmise aasta lõpus (30.12.19) esitasime Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja fraktsioonidele ühispöördumise “Ettepanek muuta lastekaitsepäev lipupäevaks”, kus 19 lapse õiguste ja heaolu eest seisvat organisatsiooni tegid ettepaneku täiendada pühade ja tähtpäevade seadust punktiga, mis sätestab 1. juunil tähistatava lastekaitsepäeva riiklikuks tähtpäevaks ja lipupäevaks. 5. mail 2020 toetas põhiseaduskomisjon valitsuse ettepanekut täiendada riiklike tähtpäevade loetelu lastekaitsepäevaga ning Eesti lipu seaduses esitatud lipupäevade loetelu lastekaitsepäeva ja vanavanemate päevaga.

Komisjoni esimehe Paul Puustusmaa sõnul kannab soov hakata tähistama lastekaitsepäeva riikliku tähtpäevana sõnumit, et ühiskonnas on lapsed väärtustatud samamoodi kui emad ja isad, kellel on juba oma riiklik tähtpäev. „Vanavanemate päeva eesmärgiks on aga tänada ning avaldada austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest,“ ütles Puustusmaa.

Puustusmaa selgitas, et komisjoni menetluses on ka opositsioonierakondade algatatud samasisulised eelnõud, mis on kavas ühendada pärast esimese lugemise lõpetamist.

Põhiseaduskomisjoni liige Kaja Kallas avaldas kahetsust, et valitsus esitas poliitilise punktivõidu nimel kriisi ajal oma eelnõu, kuigi oleks võinud toetada samasisulist opositsiooni algatust. „Kuna sisuliselt ja sõnaliselt on aga eelnõud samad ja kõik parlamendis esindatud erakonnad toetavad seda, siis kokkuvõttes loodan, et juba 1. juunil saab lastekaitsepäeva puhul heisata sinimustvalged riigilipud,“ ütles Kallas. Ka praegu tähistatakse lastekaitsepäeva ning selle muutmine riiklikuks tähtpäevaks ja ametlikuks lipupäevaks on tema sõnul igati põhjendatud ja loogiline.

Valitsuse esitatud pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE) seletuskirjas seisab, et lastekaitsepäeva riiklikuks tähtpäevaks ja lipupäevaks muutmine on märgiline samm selles suunas, et pöörata tähelepanu laste õigustele ja väärtustada lastega töötavaid inimesi. Vanavanemate päeva tähistatakse juba praegu Eestis riikliku tähtpäevana, kuid mitte lipupäevana.

Komisjoni ettepanek on eelnõu esimesele lugemisele saata 13. mail.

Allikas: Riigikogu pressiteade

 


 

30.12.2019
Ettepanek muuta lastekaitsepäev lipupäevaks

Pöördumisele kirjutasid alla:

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Eesti Lasteaednike Liit
Eesti Lastearstide Selts
Eesti Lasterikaste Perede Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon
Eesti Õpilasesinduste Liit
MTÜ Igale Lapsele Pere
MTÜ Lastekaitse Liit
MTÜ Oma Pere
SA EELK Perekeskus
SEB Heategevusfond
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus
Vabaühenduste Liit


Taustinfona hea teada:

Lastekaitse Liidu poolt 2018. aastal Riigikogu põhiseaduskomisjonile esitatud samateemalise arvamuse leiate SIIT.