Ilmus veebikirja Märka Last uus number!

15. november 2019

1989. aastal juhtus midagi erakordset – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon võttis vastu laste  oma seaduse, mille kohaselt lapsed ei ole objektiks, kes kuuluvad oma vanematele, vaid täieõiguslikud ühiskonna liikmed oma õiguste ja kohustustega. Lapse esimesed 18 eluaastat on tema jälgimise, arengu toetamise ja suunamise, mängu ja õppimise aeg. Konventsioon kohustab riike muutma seadusi ja strateegiaid laste huvidest lähtuvalt, et tagada neile arenguks vajalik puhas keskkond ja võimalused, tervislik toit, hoolitsus tervise eest. Nii kirjutab Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg oma seekordses Märka Last juhtkirjas.

Lasteabitelefoni konsultant Anneli Tõru kirjutab sellest, kuidas on lapse mured aastates muutunud. Liiga sagedasti on lasteabi konsultantidel vaja lohutada internetikiusamise ohvriks sattunud last ning leida tekkinud olukorrale lahendus. Olgu tegemist siis kas laimavate sõnumite, kompromiteerivate piltide või identiteedi kasutamisega, mis lõhuks turvatunde meil kõigil, liiati siis lastel, kelle abiotsimise taga on tohutu hirm, häbi- ja süütunne. Lapsed ongi loomult siirad ja usaldavad ning kahjuks on ühiskonnas palju neid, kes seda oma eesmärkide saavutamiseks ära kasutavad mõtlemata vähimalgi määral tagajärgedele. Laste usaldusega manipuleerides suunatakse nad tegema asju, mida nad muidu ehk ei teekski, näiteks saatma endast paljastavaid pilte lootuses saada vajalikku tähelepanu.

Kristi Paron Õiguskantsleri kantseleist aga arutleb selle üle, milline on lapsesõbralik tervishoid. Euroopa Nõukogu korraldatud lapsesõbralikku tervishoidu puudutava uuringu käigus küsiti 22 riigi lastelt (sealhulgas Eesti lastelt), mida nad tahaksid muuta tervishoiusüsteemis.

Kuidas oma lapsega aga rääkida seksist ja hoida ära nende seksuaalset ärakasutamist, avavad Anna Frank-Viron ja Maarja Kärsson. Igal lapsel on õigus tervisele ja arengule ning olla kaitstud vägivalla ja väärkohtlemise eest. Nende õiguste tagamine on esmajoones lapsevanema või hooldaja ülesanne. Väikese inimese igakülgseks ja turvaliseks arenguks tuleb talle anda ka seksuaalkasvatust ning ühtlasi rääkida sellega seotud ohtudest, sh seksuaalsest väärkohtlemisest. Aga kuidas teha seda lapsele sobival moel ja mitte liigselt hirmutades?

Nendel teemadel ja paljust veel saab lugeda veebikirja Märka Last viimasest numbrist.