Lastekaitse Liit korraldab Võrus noorte mentorite teabepäeva

2. september 2019

Juuli keskel pöördus kohalik initsiatiivigrupp Lastekaitse Liidu poole, et mõelda välja variante, kuidas ühiselt aidata vabatahtlikke noori, kes sooviksid olla mentoriteks koolikiusamise all kannatavatele noortele.

Sellega seoses on korraldab Lastekaitse Liit täna Võrus noorte mentorite teabepäeval.

Teabepäeval jagavad teadmisi programmi “Kiusamisest vabaks!” koolide koordinaator Aleksandra Munts-Avajõe, kes räägib koolivägivalla ja kiusamise olemusest ning kuidas seda ära tunda.

Briti Loughborough ülikooli õppejõud ja psühholoog Merle Parmak annab ülevaate nõustamise olemusest ja ülesehitusest. Rääkides teemal „Mõistes nõustamist” vaatleme erinevaid nõustamislaade, kuid samuti arutleme nõustamisvastutuste üle.

Last toetava võrgustiku ja koostöö teemadel jagavad oma teadmisi PPA Lõuna Prefektuuri Kagu Politseiosakonna juht Helmer Hallik ja Võru Linnavalitsuse lastekaitsespetsialist Hannela Teaste.