Head omavahelised suhted on õpitavad!

26. märts 2018

Kuidas on efektiivne tegeleda kiusamisega? Parim viis ühiskonnas palju kõlapinda tekitanud koolikiusamisega tegelemisel on luua lastegrupis näitlike situatsioonide abil üksteist arvestavad suhted. Nii õpitakse austama iseennast ja arvestama kaaslasega ning omandatakse oskus lahendada ühekordseid konflikte ilma, et selleks areneks välja süsteemne kiusamine. Lastekaitse Liidu metoodika
„Kiusamisest vabaks!“ kasutusõigus on tänaseks 465 lasteaial ja 133 koolil üle kogu Eestimaa. Loe edasi Kristine Linnaosa lehe 23. märtsi numbrist leheküljelt 4.