MTÜ Lastekaitse Liit kutsub lapsi ja noori osalema ideekonkursil teemal  „Koostöös lapse heaks“

23. oktoober 2017

MTÜ Lastekaitse Liit kutsub lapse õiguste kuu raames lapsi ja noori osalema ideekonkursil teemal  „Koostöös lapse heaks“.

Ootame ideekirjeldusi mistahes vormis kõikidelt 14–18 aastastelt lastelt ja noortelt. Konkursile ootame ideid, kuidas saaks koostöös kaasa aidata, et noor ei rikuks seadust. Mida peaksid lapsevanemad, lastekaitsetöötajad, õpetajad, noorsoopolitseinikud ja teised spetsialistid tegema selleks, et alaealised ei rikuks seadust? Alljärgnevalt mõned abistavad küsimused, mis aitavad kaasa ideede kogumisel:

 • Mida tuleks teha selleks, et alaealised ei rikuks seadust?
 • Kuidas toetada ja abistada seadust rikkunud noori, eesmärgiga, et nad edaspidi seadust ei rikuks?
 • Kes saavad noort toetada, kui ta vajab abi õiguskuulekate valikute tegemises?

Ideekonkursi tingimused

 • Konkursil saavad osaleda lapsed ja noored vanuses 14-18 aastat (kaasa arvatud).
 • Konkursi töid ootame kuni 19. novembrini 2017.
 • Töid hinnatakse ühes vanusegrupis.
 • Üks osaleja saab esitada ühe töö, ühistöid vastu ei võeta.
 • Konkursile võib esitada töid, mis ei ole eelnevalt auhinnatud või äramärgitud teistel konkurssidel.
 • Ideekonkursile võib esitada tööd mistahes vormis: joonistus või foto vabalt valitud tehnikas, video, essee või luuletus jne. Esitatud töö juurde tuleb lisada selgitav tekst, mis kirjeldab idee sisu.
 • Fotod tuleb esitada JPG/JPEG formaadis, faili suurus ei tohi ületada 3 MB ja pikem külg kuni 3500 pikslit, pildifail nimetada järgmiselt: pealkiri, autori nimi.
 • Video pikkus ei tohi ületada 2 minutit.
 • Esitatud töö juurde tuleb lisada autori ees- ja perekonnanimi, vanus ja kontaktandmed (telefon, e-mail).
 • Ideekonkursile töö saatmisega kinnitab osaleja, et tema on antud töö autor.
 • MTÜ Lastekaitse Liit ei võta vastutust esitatud tööde autorluse ja teiste andmete õigsuse eest.
 • Oma osalemisega annab konkursist osavõtja Lastekaitse Liidule täieliku õiguse kõiki konkursile esitatud ideid oma töös edaspidi kasutada, viidates töö autorile.

Ideekonkursi töid ootame kuni 19. novembrini 2017 aadressil: Endla 6-18, 10142 Tallinn, MTÜ Lastekaitse Liit või e-mailile liit@lastekaitseliit.eeTööde saatmisel palume lisada märksõna „ideekonkurss“.

Ideekonkursi võitjad kuulutatakse välja 24. novembril, mil toimub MTÜ Lastekaitse Liit aastakonverents „Kuidas elad, Eestimaa laps? Koostöös lapse heaks“.

Konkursi peaauhinnaks on reis Brüsselisse, Euroopa Parlamenti, mis toimub Euroopa Parlamendi saadiku Ivari Padar’i kutsel. Konkursi võitja sõidab Brüsselisse koos oma täiskasvanud saatjaga (lapsevanem, õpetaja, juhendaja jne).

Ideekonkursi parimatele töödele on välja pandud auhinnad.

Lisainformatsioon: liit@lastekaitseliit.ee  või telefonil: 631 1128

 

Postitust on jaganud ka:

Sangaste Vallavalitsus

Väike-Maarja vald

Ala Kool