Lastekaitse Liit arutleb arvamusfestivalil kiusamisvaba elutee võimalikkuse üle

5. juuli 2016

af_2016_sinine_aastaMe kõik ei saa olla üksteisega parimad sõbrad, aga me saame olla üksteisele head kaaslased. Kuidas luua kiusamisvaba eluteed ja kellest see algama peaks?

Reedel, 12. augustil 17.00 – 18.30 toob Lastekaitse Liit Arvamusfestivali Õpioru väärtuspõhise hariduse laval väärtuskasvatuse lasteaedade ja koolide seinte vahelt välja ning näitab igaühe võimalusi ja vastutust osaleda kiusamisvaba elutee loomisel. Teema kannab pealkirja „Kellest algab kiusamisvaba elutee?“. „Peame väga oluliseks, et kiusamist ennetava Lastekaitse Liidu metoodika „Kiusamisest vabaks!“ väärtuseid – austust, sallivust, hoolivust ja julgust – ei käsitletaks ainult lasteaedades ja koolides vaid lastega,“ selgitab „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ programmi koordinaator Marie Tammsaar teema vajalikkust.

Tammsaar lisab, et üldiselt räägitakse kiusamisest peamiselt koolikeskselt, kuid Lastekaitse Liidu soov on, et seda tehtaks ühiskonnas laiemalt ning et igaüks leiaks sellega kokkupuutepunkti ja mõistaks, et ka tema saab omalt poolt kiusamisvaba elutee loomisse panuse anda. „Otseselt või kaudselt mõjutab aga laste eluteed iga teda ümbritsev inimene. Mida vahetum on kokkupuude lapsega, seda tugevam on mõju, kuid oma roll ühiskonnas on iga selle liikmel ja seda tuleb mõista.“

Oma kogemusi ja mõtteid jagavad inimesed, kes mõjutavad lapsi ja nende eluteid erinevatel tasanditel ja erinevatel viisidel ning kellel on kogemused ühiskonna kõnetamisest. Meiega on peresid nõustav ja toetav psühholoog Kadri Järv-Mändoja perekeskusest Sina ja Mina, kõige lähedasemaid suhteid suunav ämmaemand Kristi Sims, autospordi järelkasvu eest hoolitsev Martin Harak ja mitme lapse isa Rain Tamm. Vestlust juhib Kaja Kallas.

Arvamusfestival 2016