Euroopa Nõukogu laste osaluse küsimustik

27. jaanuar 2015

Palume Teilt abi Euroopa Nõukogu poolt koostatud laste osaluse küsimustiku levitamisel. Küsimustik on koostatud Euroopa Nõukogu ekspertgrupi poolt ning täiendatud MTÜ Lastekaitse Liit ning Sotsiaalministeeriumi poolt.

Küsimustik täiendab Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud laste osaluse hindamisvahendi piloteerimise uuringut (Child Participation Assessment Tool), mis koosneb eri valdkondi analüüsivast 10 indikaatorist, millest on võimalik rohkem infot saada siit. Tegemist on pilootprojektiga, millest võtavad lisaks Eestile osa veel Iirimaa ning Rumeenia.

Uuringu abil selgitatakse välja laste ja noorte seisukohad ja riikide praktika, mis on oluliseks täienduseks indikaatoritele. Vastama on oodatud  lapsed vanuses 7-18 eluaastat.

Elektroonilisele küsimustikule saab vastata eesti keeles siin või vene keeles siin.

Pilootprojekti tulemusena koostatakse kevadel riiklik raport, millega saab tutvuda Lastekaitse Liidu ning Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Lisainfo ning küsimuste korral palume Teil kirjutada kiira@lastekaitseliit.ee

Julgustame kõiki küsimustikku levitama ning huvilistega jagama, et võimalikult paljude laste ja noorte arvamused välja selgitada!

Parimate soovidega

MTÜ Lastekaitse Liit

unnamedUnknown