Konverents “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni” tõi kokku noored ja eksperdid

18. september 2020

Peace Child Eesti ja Sillamäe Lastekaitse Ühing korraldasid täna Tallink City Hotellis konverentsi “Tee soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemiseni”. Konverentsi eesmärgiks on edendada koolinoorte seas teadlikkust sügavalt juurdunud soolisest ebavõrdsusest igapäevases sotsiaalses kontekstis ning stereotüüpidest ja eelarvamustest. Ühtlasi oli eraldi vaatluse all, mis neid eelarvamusi toidavad ning kuidas luua vahendeid ebavõrdsuse vähendamiseks.

Konverents pakkus soorollide ja- stereotüüpide alast diskussiooni, mis on vajalik konstruktiivsetelahenduste leidmiseks. Kesksel kohal olid ka soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaseid konstruktiivseid teadmised ja oskused haridussüsteemis, et tagada varajane sekkumine eelarvamuste ja stereotüüpide kinnistumisse. Konverents on ametlik platvorm (nii teaduslikul tasandil kui ka tavalisemal diskussiooni arendamise tasandil) ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks.

Konverentsile olid kaasatud erinevad eksperdid ning esindatud olid järgmised organisatsioonid: Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Maaülikool, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Lastekaitse Liit, Soolise võrdõiguslikkuse volinik, Tallinna Kristiine noortekeskus.

Lastekaitse Liitu esindanud Annika Silde ettekanne kandis nime “Võrdne kohtlemine ja laste/noorte õigused”. Enda esitluses seostas ta võrdse kohtlemise inimõigustega ja eriliselt just lapse inimõigustega, kuna lapsed vajavad rohkem tuge selles, et nad saaksid iseenda ja oma õiguste eest seista. “Kui Sinul on õigus, on ka kõikidel teistel lastel sinu ümber õigus turvalisele elukeskkonnale. Seega on kõigi kohustus suhtuda teiste õigustesse samaväärselt. Olenemata sellest, kes keegi on, kehtivad kõigile võrdsed õigused nii perekonnas, koolis kui ka näiteks tööturul kandideerides,” kirjeldas Annika.

Lisaks tutvustas ta projekti Tool4Gender, mille ühe tulemina on valmimas äpp, mille abil saavad lapsed ise ära tunda käitumismusterid, mis võivad viidata vägivaldsele käitumisele. Annika tõi eriti esile, kuivõrd oluline on, et iga laps saab olla see, kes ta on.

Sarnased mõtted jäid tema jaoks kõlama ka konverentsil noori kuulates. Just see pool, kuidas kõik on inimesed ja kõiki peab kohtlema inimesena, seda olenemata tema soost, nahavärvist või sellest, mis ta teha tahab. “Vahet ei ole, kas oled poiss või tüdruk, tee seda (vali eriala, huviala, töökoht), mis sulle meeldib ja mis on Sinule parim,” võttis Annika kogu päeva kokku.

Annika Silde esinemas tänasel konverentsil. Foto: Vassili Golikov

KONVERENTSI PÄEVAKAVA

10.00 – 11.00 Registreerimine ja tervituskohv
11.00 – 11.10 Sissejuhatus ja tervitussõnad – moderaator Roger Tibar, Eesti Noorteühenduste Liit
11.10 – 11.30 Soolise võrdõiguslikkuse olukord Eestis – Maret Prits, Eesti Maaülikool
11.30 – 11.50 Soolise ebavõrdsuse vähendamine ja noorte roll selles – Ivan Lavrentjev, Soolise võrdõiguslikkuse voliniku esindaja
11.50 – 12.00 Küsimused ja arutelu
12.00 – 13.15 Parimate praktikate tutvustused:
• Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (Reet Laja)
• Lastekaitse Liit (Annika Silde)
• Tallinna Kristiine noortekeskus (Brita Rand)

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 14.20 Väärtused ja hoiakud soolises võrdõiguslikkuses / peremudelis – Maris Neeno, Eesti Noorteühenduste Liit
14.20 – 15.00 Arutelud töörühmades/ juhtumianalüüs:
– Sooline võrdõiguslikus peres – Annika Silde ja Roger Tibar
– Võrdnekohtlemine tööl ja hariduses (palgalõhe) – Maret Prits ja Vassili Golikov
– Sooline võrdõiguslikus poliitikas ja ühiskonnas – Ivan Lavrentjev ja Maris Neeno
15:20 – 15.40 Töörühmade tulemuste esitlemine
15.40 – 15.50 Õppefilm ja osalejate tagasiside
15.50 – 16.00 Kokkuvõte ja lõppsõnad

Konverentsi toimumist toetasid: Sotsiaalministeerium, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ning Tallink Hotels.

Fotod: Vassili Golikov