Kas Sul on isiklik kogemus seoses mõne lastekaitselooga?

24. jaanuar 2020

Sul on kogemus lastekaitsetööga, kuid pole olnud võimalust anda tagasisidet? Nüüd on selleks võimalus, kuna Tuuli-Brit Vaga uurib oma magistritöö raames valdkonnaga isiklikult kokku puutunud laste ja vanemate hinnanguid lastekaitsetööle. Tagasiside saamiseks on ta loonud www.lastekaitselugu.ee nimelise lehekülje.

Kõnealuse magistritöö eesmärgiks on selgitada välja, mis klientide hinnangul soodustab lastekaitsetöötajatega koostööd, mis seda takistab, mis võiks olla teisiti ning milline on kliendi nägemus lastekaitsetöötajast ja kogetud tööst.

Kui kasutame mõnda teenust või osaleme mõnel koolitusel, on tavapärane, et meil on võimalus anda tagasisidet. Tagasiside eesmärk on üldjuhul muuta saadavat teenust paremaks, kasulikumaks, kasutajasõbralikumaks.

“Lastekaitsetööga kokku puutunutel on hindamatud kogemused, mida uurides on võimalik välja selgitada, mis inimeste hinnangul
lastekaitsetöötajaga koostööd soodustab, mis seda takistab, mis võiks olla teisiti, mida tuleks muuta,” kirjeldas Tartu Ülikooli magistrant ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna konsultant Tuuli-Brit Vaga, miks otsustas just seda valdkonda uurida.

Teie arvamusi ja hinnanguid kogutakse magistritöö jaoks kuni 15. märts 2020 . Piisaval arvul küsimustiku täitjate korral saab vastuste põhjal teha ettepanekuid lastekaitsetöö tõhustamiseks. Seetõttu on oluline, et jagaksite küsimustikku ka teistega, kellel samuti lastekaitsetööga isiklik kogemus.

Magistritöö koos tulemustega on leitav www.lastekaitselugu.ee veebilehelt alates mai 2020.