Selle aasta turvalise interneti päeva teemaks on “Koos parema interneti nimel”

5. February 2019

Sel aastal tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva
teisipäeval, 5.veebruaril. Kokku üle 150 riigis tähistatava päeva fookuses
Eestis on koostöö ja tehnoloogia vastutustundlik kasutamine ning noorte
kasutusharjumused.

Päeva suurimaks ürituseks on täna kell kell 11:30 – 16:00 Tallinnas
Nordic Hotel Forumis toimuv konverents „Digilaps, kus tõttad sa?: EU Kids
Online’i Eesti 2018. aasta uuringu esialgsed tulemused“. Konverentsil
esitletakse üle-euroopalise laste internetikasutuse Eesti uuringu
tulemusi.

Tartu Ülikooli teadlased küsitlesid koostöös Turu-uuringute AS-ga 2018.
aasta suvel kogu Eestit hõlmava esindusliku valimiga 1020
internetikasutajast last vanuses 9–17 ja nende üht vanemat. Uuring
keskendus laste ja vanemate internetikasutusele, digipädevustele ning
teadlikkusele online-riskidest.

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Tõnu Poopuu hinnangul on internetist laste
jaoks saanud oluline osa õppeprotsessist nii koolis kui ka kodus. „Aina
rohkem haridusasutusi kasutavad tänapäevaseid tehnoloogilisi lahendusi, et
õppeprotsessid huvitavamaks muuta ning õpilasi tunnis rohkem kaasa mõtlema
panna. Lisaks kasutatakse nutiseadmeid ja internetti ka lisainfo saamiseks
ning koolikaaslastega suhtlemiseks,“ sõnas Poopuu.

Turvalise interneti päeval on ilmunud ka mahukas temaatiliste artiklitega
Lastekaitse Liidu veebikirja „Märka last“ erinumber. Ajakiri on
elektrooniliselt loetav veebilehel <http://ajakiri.lastekaitseliit.ee>
http://ajakiri.lastekaitseliit.ee

Lisaks konverentsile toimuvad nädala jooksul ka erinevad sündmused
haridusasutustes üle Eesti. Praeguseks on teada, et Eestis toimub vähemalt
61 erinevat üritust alates plakatikonkurssidest koolides kuni kogu
koolipere hõlmavate igapäevaste tegevusteni. Täpsema kaardi kõigi
sündmuste kohta leiab Targalt internetis projekti kodulehelt.

Veebruari esimesel poolel on kõik 4.-12 klasside õpilased, õpetaja väikese
abiga, oodatud osalema esimesel üle Eestilisel meemikonkursil „Rõõmud või
mured digimaailmas“ Padleti keskkonnas
<https://padlet.com/birgy_lorenz/digimaailm>
https://padlet.com/birgy_lorenz/digimaailm.

Politsei- ja piirivalveamet on projekti Targalt internetis raames
koostanud ka toreda küberkaitse harjutuste keskkonna, milles saavad
digiohutuses targemad ja vanemad õpilased ennast proovile panna. Keskkond
on kättesaadav aadressilt: <https://ylesanded.targaltinternetis.ee/>
https://ylesanded.targaltinternetis.ee/.

Väiksemad internetikasutajad saavad ohutu internetikasutamise võimalustega
tutvuda ka koos enamikes Eesti lasteaedades kasutusel oleva „Kiusamisest
vabaks!“ projektist tuttava Sõber Karuga. Valminud on juhendmaterjal,
mille eesmärk on näidata, kuidas programmiga “Kiusamisest vabaks!“
töötades leida laste ja lapsevanematega veelgi paremini tee digimaailmaga
seotud küsimuste arutamiseni. Juhendmaterjaliga saab tutvuda
<http://www.kiusamisestvabaks.eewww.kiusamisestvabaks.ee kodulehel.

Lisainfo: Malle Hallimäe, projekti “Targalt internetis” koordinaator
<mailto:Malle.Hallimae@lastekaitseliit.ee>
Malle.Hallimae@lastekaitseliit.ee

“Targalt internetis” projekti viivad koostöös ellu Lastekaitse Liit,
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna tehnikaülikool ja
Sotsiaalkindlustusamet.