Täna toimub Lastekaitse Liidu üldkogu

28. aprill 2018

Täna kella 10,30-15,30 toimub Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory, Raja 15 Lastekaitse Liidu Üldkogu, kus osalevad liidu liikmesorganisatsioonid kõikjalt Eestist.

Võtame kokku 2017. aasta tulemused ja seame tulevikusihte. Arutame laste vaimse tervise teemadel, võttes fookusesse varajase märkamise ja õigeaegse sekkumise võimalused. Lastekaitse Liidu juhatuse liikme Tõnu Poopuu sõnul võimaldab meditsiini-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnas tegutsevate erinevate spetsialistide järjepidev koostöö viia vajalikud tegevused ja teenused õigeaegselt iga lapseni ning kasvatada selle kaudu neid sotsiaalselt toimetulevateks täiskasvanuteks. Üldkogu lõpetuseks tehakse vastavasisuline pöördumine avalikkuse poole. Lastekaitse Liidu üldkogu valib ka uue presidendi järgmiseks ametiajaks.

Käesoleval aastal täitub 30 aastat Lastekaitse Liidu taasasutamisest. Lastekaitse Liit on üleeuroopalise võrgustiku Eurochild ametlik partnervõrgustiku esindaja Eestis. Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ metoodika “Kiusamisest vabaks” kasutusõigust omab tänaseks 465 lasteaeda ja 135 kooli kõikjal Eestis.