Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung tervishoiu teemadel

10. April 2018

Riigikogu sotsiaalkomisjoni 10. aprillil toimunud istungil arutlesid huvigrupid teemal „Tervis kõigile: kuidas kaitsta inimesi ebavõrdsuse ja suurte tervishoiukulude eest?“. Arutatakse nii sissetulekute, omaosaluse kui ka ravimihüvitise mõju üle ravimite kättesaadavusele. Lastekaitse Liitu esindas istungil vanematekogu liige Ene Tomberg.