Kommentaarid lapse õiguste konventsiooni täitmise kohta Eestis

26. jaanuar 2010

2009. aasta oktoobris esitasid Lastekaitse Liit ja Tartu Laste Tugikeskus
ÜRO lapse õiguste komiteele kommentaarid lapse õiguste konventsiooni laste
müüki, lasteprostitutsiooni ja "pornograafiat käsitleva
fakultatiivprotokolli täitmise kohta Eestis. Eesti Vabariik ratifitseeris
eelpool nimetatud fakultatiivprotokolli juunis 2004 ning see jõustus Eesti
suhtes sama aasta septembris. Eesti esitas esimese riikliku aruande
fakultatiivprotokolli nõuete täitmisest 2008. aastal. Aruanne koostati
Sotsiaalministeeriumi poolt ning koostamisel küsiti informatsiooni ja
arvamusi ka kaheksalt mittetulundusorganisatsioonilt, sh Lastekaitse
Liidult. Et ülevaade olukorrast riigis oleks võimalikult terviklik, soovib
ÜRO lapse õiguste komitee alati enne oma järelduste tegemist riigi aruande
kohta lisaks informatsiooni valitsusvälistelt asutustelt ja
organisatsioonidelt.

Lastekaitse Liidu ja Tartu Laste Tugikeskuse poolt koostatud kommentaarid on
kättesaadaval Lastekaitse Liidu kodulehel
http://www.lastekaitseliit.ee/?id=10835

2009. aasta oktoobris esitasid Lastekaitse Liit ja Tartu Laste Tugikeskus
ÜRO lapse õiguste komiteele kommentaarid lapse õiguste konventsiooni laste
müüki, lasteprostitutsiooni ja "pornograafiat käsitleva
fakultatiivprotokolli täitmise kohta Eestis. Eesti Vabariik ratifitseeris
eelpool nimetatud fakultatiivprotokolli juunis 2004 ning see jõustus Eesti
suhtes sama aasta septembris. Eesti esitas esimese riikliku aruande
fakultatiivprotokolli nõuete täitmisest 2008. aastal. Aruanne koostati
Sotsiaalministeeriumi poolt ning koostamisel küsiti informatsiooni ja
arvamusi ka kaheksalt mittetulundusorganisatsioonilt, sh Lastekaitse
Liidult. Et ülevaade olukorrast riigis oleks võimalikult terviklik, soovib
ÜRO lapse õiguste komitee alati enne oma järelduste tegemist riigi aruande
kohta lisaks informatsiooni valitsusvälistelt asutustelt ja
organisatsioonidelt.

Lastekaitse Liidu ja Tartu Laste Tugikeskuse poolt koostatud kommentaarid on
kättesaadaval Lastekaitse Liidu kodulehel
http://www.lastekaitseliit.ee/?id=10835

2009. aasta oktoobris esitasid Lastekaitse Liit ja Tartu Laste Tugikeskus
ÜRO lapse õiguste komiteele kommentaarid lapse õiguste konventsiooni laste
müüki, lasteprostitutsiooni ja “pornograafiat käsitleva
fakultatiivprotokolli täitmise kohta Eestis. Eesti Vabariik ratifitseeris
eelpool nimetatud fakultatiivprotokolli juunis 2004 ning see jõustus Eesti
suhtes sama aasta septembris. Eesti esitas esimese riikliku aruande
fakultatiivprotokolli nõuete täitmisest 2008. aastal. Aruanne koostati
Sotsiaalministeeriumi poolt ning koostamisel küsiti informatsiooni ja
arvamusi ka kaheksalt mittetulundusorganisatsioonilt, sh Lastekaitse
Liidult. Et ülevaade olukorrast riigis oleks võimalikult terviklik, soovib
ÜRO lapse õiguste komitee alati enne oma järelduste tegemist riigi aruande
kohta lisaks informatsiooni valitsusvälistelt asutustelt ja
organisatsioonidelt.

Lastekaitse Liidu ja Tartu Laste Tugikeskuse poolt koostatud kommentaarid on
kättesaadaval siin