Lastekaitse Liit osales naistevastase ja perevägivalla ennetamist ja tõkestamist käsitleval avalikul istungil

13. May 2016

Õiguskomisjon arutas 10. mail 2016 toimunud avalikul istungil naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooni ratifitseerimist Riigikogus ning võimalikke seadusemuudatusi, mida konventsioon eeldab.

Istanbuli konventsiooni eesmärk on kaitsta naisi nii perevägivalla kui väljaspool perekonda toimuva vägivalla eest. Konventsiooniga võtab riik endale kohustuse tagada vajalikud muudatused seadusandluses ja kõik tugiteenused naistevastase ja perevägivalla ohvritele.

Eesti riigi nimel allkirjastati Istanbuli konventsioon 2014. aasta detsembris, kuid Riigikogus on see seni ratifitseerimata. Konventsioon eeldab mitme Eesti seaduse täiendamist.

Avalikule istungile osalesid justiitsminister Urmas Reinsalu, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, politsei, prokuratuuri ja kohtunike esindajad; samuti Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse esinaine Eha Reitelmann, Tähtvere Avatud Naistekeskuse juhataja Pille Rives, Lastekaitse Liidu juhatuse liige Helika Saar ning psühhoterapeut Kait Sinisalu.

Vaata istungit (Lastekaitse Liidu juhatuse liikme, Helika Saare sõnavõtt algab 1:48:39):