Eesti sai rahvusvahelise tunnustuse jõupingutuste eest lastega perede heaolu parandamisel

11. February 2016

IFFD

Eestile anti eile hilisõhtul New Yorgis toimunud auhinnatseremoonial üle ÜRO partnerorganisatsiooni IFFD (International Federation for Family Development) auhind, millega tunnustatakse riigi jõulist tegevust laste ja perede heaolu parandamisel. Tunnustuse andmisel tõsteti esile Eesti seadusandluse suurt tähelepanu lapse õigustele, vahendab Sotsiaalministeerium.

IFFD hinnangul on märkimisväärne, et väike ja võrdlemisi hiljuti iseseisvunud riik on selgelt tähtsustanud perede toetamist ja seda läbi väga mitmekülgsete abinõude. IFFD nõukogu võttis oma otsuse tegemisel aluseks nii sotsiaalvaldkonnaga seotud tulemusnäitajaid kui lastele ja peredele suunatud abinõud, sh vanemahüvitiste süsteem ja uus lastekaitseseadus.

„Iga laps on väärtuslik ja tema õigused vajavad kaitset, sõltumata sellest, kas ta kasvab ühe või kahe vanemaga, vanavanematega, asenduskodus või hooldusperes,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Arenguruumi meil veel on ja töötame iga päev selle nimel, et Eesti oleks parim koht laste saamiseks ja kasvatamiseks. Samas on hea aeg-ajalt meelde tuletada, kui kaugele oleme väikese ajaga jõudnud ja et Eesti peredel on mitmeid võimalusi, mis maailma mastaabis on imetlusväärsed,“ lisas Tsahkna.

2016. aastal jõustunud uue lastekaitseseadusega on riiklik lastekaitsekorraldus suunatud laste ja noorte sotsiaalsete ning terviseriskide ennetamisele ja vähendamisele. Sotsiaalkaitseministri sõnul on kõige olulisem tagada laste heaolu ja pakkuda neile igakülgselt turvalist kasvukeskkonda. „Abivajavate lastena arvele võetud laste osakaal on tõusnud, mis tähendab, et laste abivajadust märgatakse paremini ja lastekaitsetöö on senisest efektiivsem. Seejuures on vähenenud perest eraldatud laste arv ehk veelgi enam peresid saavad vajalikku tuge, mis võimaldab lastel kasvada kodus,“ kommenteeris minister.

1978. aastast tegutsev IFFD on viiel kontinendil ja 66 riigis tegutsev vabaühendus ning ÜRO majandus- ja sotsiaalküsimustega tegeleva nõukogu (ECOSOC) ametlik partnerorganisatsioon. Eelkõige vanemlike oskuste arendamise, sotsiaalhoolekande ja hariduse küsimustega tegelev organisatsioon koondab erinevaid perekeskusi üle maailma.

IFFD tunnustab piirkondi ja isikuid, kes on pereväärtuste edendamisega rahvusvaheliselt silma paistnud. 2015. aastal pälvis auhinna Barcelona linn.