Lastekaitse Liit tõlkis eesti keelde ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaari laste õigusest kaitsele igasuguse vägivalla eest

2. December 2015

LÕKKolmapäeval, 02. detsembril, toimub MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel Tallinna Ülikoolis seminar „Samal poolel – lapse poolel“ alateemal vägivald lastega perekonnas, millele koguneb üle 120 lastekaitsetöötaja üle Eesti.

Tegu on järjekorras viienda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjast „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele, ning mida MTÜ Lastekaitse Liit korraldab koostöös Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga.

Seminaril käsitletakse vägivalla temaatikat lastega perekondades eri vaatenurkadest, ettekanded teevad oma ala tunnustatud spetsialistid: kohtunik Sirje Õunpuu, ringkonnaprokurör Raul Heido, kliiniline psühholoog-pereterapeut Siiri Tõniste. Panelistidena osalevad vandeadvokaadid Helen-Lumelille Tomberg, Tiina-Mare Hiob, Ene Ahas ja lastekaitsespetsialist Kati Valma.

Ühtlasi tutvustatakse seminaril MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel eesti keelde tõlgitud ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaari nr 13, mis käsitleb lapse õigust kaitsele igasuguse vägivalla eest. Konventsiooni artikkel 19 kommentaari eesmärgiks on suurendada teadlikkust laste vastu suunatud vägivalla mõjust lastele, kuna lastevastase vägivalla ulatus ja intensiivsus on murettekitavad. Kommentaar nr 13 selgitab lahti erinevaid olemasolevaid vägivalla vorme ning vägivalla mõju laste heaolule, andes riikidele konkreetsed suunised vägivalla ennetamiseks ja vägivallaga võitlemiseks.

Seminari korraldamist toetab Justiitsministeerium projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames. Üldkommentaar nr 13 mitteametliku tõlke koostamist toetas Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

 

Lapse Õiguste Komitee Üldkommentaar nr 13 Lapse õigus kaitsele igasuguse vägivalla eest (eesti keeles)

Lapse Õiguste Komitee Üldkommentaar nr 13 Lapse õigus kaitsele igasuguse vägivalla eest (vene keeles)