Sillamäe Lastekaitse Ühing sai Regionaalmaasika

13. February 2015

Sillamäe Lastekaitse Ühingut tunnustati Siseministeeriumi poolt regionaalarengu auhinnaga „Regionaalmaasikas“

Sillamäe väikesest ühingust on saanud tunnustatud organisatsioon, mis on võimeline edukalt ellu viima projekte nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil ja kuulub ainsa muukeelse organisatsioonina EKAKI ühiskomisjoni, on Euroopa vaesusevastaste organisatsioonide (EAPN) võrgustiku liige ja omab konsultatiivset staatust ÜRO majandus- ja sotsiaalkomisjoni juures.

Sillamäe Lastekaitse Ühing on organisatsioon, mille saab tuua eeskujuks kõigile (aga just eriti muukeelsetele) väiksematele organisatsioonidele näitena sellest, mida on võimalik saavutada väikese meeskonna kuid suure pühendumisega. Organisatsioon tõlgib vene keelde kodanikuühiskonda puudutavat informatsiooni ning korraldab üritusi teadlikkuse ja oskuste tõstmiseks Ida-Virumaal.

Regionaalmaaska auhind anti Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi (28.11.2014) korraldamise eest, mis pani aluse Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku loomisele. Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014 eesmärgiks oli edendada venekeelse elanikkonna ja vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil.

Regionaalarengu auhinna “Regionaalmaasikas” eesmärk on tunnustada ja avalikkusele tutvustada Eesti parimaid regionaalarengu algatusi, millel on oluline mõju piirkonna arengule.

Auhind tõstab esile algatusi, mis on oma piirkonna eripärale tuginedes panustanud selle arengusse ja aidanud nii kaasa kogu Eesti konkurentsivõime kasvule.