MTÜ Lastekaitse Liit saadab konkursi raames noored Brüsselisse

29. September 2014

20 ноября исполняется 25 лет с момента принятия конвенции ООН по правам ребёнка. Эстония ратифицировала конвенцию в 1991 году, а статья 12 стала для нас одной из ключевых. Ведь именно в этой статье речь идёт о праве ребёнка на своё мнение, на право быть услышанным и обязует другие лица учитывать позицию ребёнка.

Когда мы задействуем детей, они вырастают активными и осведомлёнными членами общества, кроме того дети осведомлены о своём праве принимать участие в происходящих процессах и у них появляется больше возможностей реализовать как свои права, так и идеи.

Таким образом, НГО Союз защиты детей вновь организует фотоконкурс и конкурс рисунков. Впервые на конкурс могут быть представлены и видеосюжеты.  В этом году тема конкурса “Право быть ребёнком”.

Общая цель конкурса – повышение уровня осведомлённости о своих правах среди детей и молодёжи путём их привлечения и участия. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских садов и школьники.

„Детей следует ценить, выслушивать и принимать во внимание их точку зрения. Всегда, и особенно в преддверии 25 годовщины принятия конвенции по правам ребёнка. НГО Союз защиты детей считает, что детям необходимо предоставить возможность высказать своё мнение и представит свою позицию в самом удобном для них формате.  Надеемся, что объявленный конкурс предоставит ребятам такую возможность, – комментирует необходимость проведения конкурса руководитель НГО Союз защиты детей Мартин Медар.

С условиями конкурса можно ознакомиться на домашней странице: http://www.lastekaitseliit.ee/mis-teoksil/konkurss/

Конкурсные работы принимаются до 07 ноября 2014 года.

Победители конкурса совершат путешествие в Брюссель и посетят Европейский парламент по приглашению европарламентёра Кайя Каллас!

Дополнительная информация:

www.lastekaitseliit.ee,

тел:  6311128

e- post: mart@lastekaitseliit.eeMTÜ Lastekaitse Liit kuulutab välja video-, foto ja joonistusvõistluse teemal “Õigus olla laps“

Selle aasta 20.novembril möödub 25 aastat ÜRO Lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmisest. Eesti ratifitseeris konventsiooni 1991.aastal. Just konventsiooni artikkel 12 on võtmetähtsusega: see tunnustab lapse õigust avaldada oma arvamust, olla ära kuulatud ning kohustab teisi inimesi võtma arvesse ka lapse seisukohti. Suhtlusesse kaasatud lapsed on aktiivsemad ja teadlikumad ühiskonna liikmed – teadlikkus aga suurendab lapsel võimalusi oma ideid ka realiseerida.

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab taaskord kõikidele lastele ja noortele suunatud video-, foto ja joonistuskonkurssi. Selle aasta teemaks on „Õigus olla laps“. Võistlusel saab osaleda nii joonistuste kui fotodega, esmakordselt sel aastal ka videoklippidega. Konkursi eesmärgiks on lapse õiguste kohta teadlikuse suurendamine. Sel aastal on võistlus suunatud kõikidele lasteaialastele ning kooliõpilastele.

„Lapsi tuleb väärtustada, kuulata ning nende arvamust arvesse võtta. Seda igapäevaselt, aga eriti Lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäeva eel. MTÜ Lastekaitse Liit leiab, et lastele tuleb anda võimalus oma arvamust ja nägemust avaldada just neile endile kõige mugavamas formaadis. Loodame, et see konkurss tekitab vahetu platvormi, kus nad seda teha saavad“, sõnas MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Martin Medar konkursi vajalikkuse kohta.

Täpsemad konkursi tingimused leiate: http://www.lastekaitseliit.ee/mis-teoksil/konkurss/

Võistlustöid ootame kuni 07.11.2014.

Video- ja fotokonkursi parimad sõidavad tasuta külastama Euroopa Parlamenti Brüsselis, eurosaadik Kaja Kallase kutsel!
Lisainformatsioon:
www.lastekaitseliit.ee
tel:  63 11 128
e-post: mart@lastekaitseliit.ee