Haigetel ja enneaegsetel vastsündinutel on õigus ema lähedusele haiglas

17. January 2014

Igal lapsel on õigus elada ja kasvada keskkonnas, mis võimaldab talle parimat võimalikku tervist ja arengut.

Eesti tervishoiusüsteemi märkimisväärsed sammud on oluliselt vähendanud vastsündinute, imikute ja laste suremust. Arstide sihikindel töö ja ravitulemused on suurepärased ning vastsündinute elulemus on kõrge. Eeskujulike saavutuste kõrval on jäänud vajaliku tähelepanuta haiged ja enneaegsed vastsündinud haiglas ning hoolekandes. Dr. A. Levin rõhutab„Lapse tervisele ja arengule aitab kaasa ema, isa ja kogu perekonna lähedus. Pere ei saa olla teisejärguline ning  suhet lapsega tuleb hoida, parandada ja tugevdada eriti haiglasoleku ja raviperioodil. Haigetele lastele tuleb luua haiglates ja hoolekandes samad tingimused, mis tervetele lastele”.

MTÜ Lastekaitse Liit, UNICEF Eesti, Eesti Lastearstide Selts korraldasid 15. jaanuar 2014.a. koostööümarlaua „Haigete ja enneaegsete vastsündinute õiguste tagamine läbi perekeskse lähenemise“, kus tõstatusid kitsaskohad ja arutati lahendusettepanekuid lapse heaolu edendamiseks ning tervise kaitseks haiglas viibimise ajal ja väljaspool seda. Koostööümarlaud, millest võttis osa 32 siduserialade spetsialisti, keskendus haigete ja enneaegsete vastsündinute toetamisele läbi perekeskse lähenemise, et rakendada perekeskset põhimõtet uuenevas lastekaitseseaduses, riikliku tasandi laste ravi- ja hooldusprotsessis. Ümarlaual arutati Eesti initsiatiivi tõstatada lahendused kõikide laste heaolu tagamiseks rahvusvahelisel tasandil, seda Lapse õiguse konventsiooni täiendamise kaudu.

Need kolm sammu perekeskse ravi- ja hooldusmudeli juurutamisel eeldavad muutusi ka meie kõikide käitumistavades ja toetavas seadusandluses, et toetada ja parandada lapse arengut suhtes vanematega, kus on tagatud lapse sünnijärgne ühendus ema ja isaga ööpäevaringselt. „Tähtis on lapse edasine elukvaliteet. Oskusliku meditsiiniabi kõrval on samaoluline ümbritseva keskonna mõju. Eeskätt kontakt emaga ja isaga juba koheses sünnijärgses perioodis, millel on lapse edasisele arengule ja lapse ning vanemate lähedussuhte kujunemisele suur positiivne mõju“ tõdes oma sõnavõtus Liis Toome, Eesti Lastearstide Seltsi president.  Ümarlaual tõdeti, et perekeskse ravi juurutamiseks ja rakendamiseks on vaja täiendavalt lapsevanematele hooldus- või lisapuhkust ning hooldaja toetuse põhimõtete ümbervaatamist.

Ettepanekud haigete ja enneaegsete vastsündinute õiguste tagamiseks esitatakse Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Sotsiaalministeeriumile, Välisministeeriumile.

Täpsemat info ümarlauaul toimunust saab siit.

         Adik Levin, Rinnaga toitmise Eesti edendamise komitee, tel.: 53308510

         Liis Toome, Eesti Lastearstide Selts, tel.: 553 3906

         Ene Tomberg, MTÜ Lastekaitse Liit , tel.: 5073490